Uvodná stránka, verzia pre nevidiacich

Submenu

Hlavné menu

Roman Foundations of Modern Private Law

Nadšencom rímskeho práva ale aj súčasného občianskeho práva katedra ponúka cudzojazyčný povinne voliteľný predmet Roman foundations of modern private law (Rímske základy moderného súkromného práva). Cieľom predmetu je priblížiť základnú terminológiu rímskeho i súčasného moderného súkromného práva v anglickom jazyku. Tento predmet je na rozdiel od “klasického” predmetu Rímske právo (I., II.) zameraný na hľadanie paralel medzi rímskym a moderným súkromným právom a je úvodom do štúdia právnej komparatistiky. Okrem toho má tiež propedeutický charakter,  poskytujúci študentom terminologické a obsahové znalosti práva, najmä súkromného. Absolvovanie predmetu môže byť výbornou pomôckou i pre účasť na zahraničnej študentskej mobilite Erasmus.

Prílohy ku stránke: