Uvodná stránka, verzia pre nevidiacich

Submenu

Hlavné menu

Právnická latinčina II.

Právnická latinčina je rozdelená na dva samostatné povinne voliteľné predmety, pričom úspešné absolvovanie Právnickej latinčiny I. je podmienkou pre Právnickú latinčinu II. Predmety v logickej i obsahovej nadväznosti ponúkajú osvojenie si základných gramatických a syntaktických pravidiel latinského jazyka. Cieľom je zvládnutie základnej právnej terminológie, s ktorou sa študenti stretávajú nielen pri predmetoch rímskeho a cirkevného práva, ale počas celého štúdia a neskôr i v praxi. Po absolvovaní predmetov budú študenti schopní samostatného prekladu bežných latinských výrokov, spojení a správneho použitia a porozumenia cudzích slov latinského pôvodu v odbornej i každodennej komunikácii. 

Prílohy ku stránke: