Právnická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Metodológia vedeckej práce

Predmet Metodológia vedeckej práce poskytuje študentom základné poznatky o metódach a postupoch vedeckej práce využívaných pri tvorbe záverečnej, vzhľadom na zaradenie v magisterskom štúdiu predovšetkým diplomovej práce, o náležitostiach  formálneho spracovania diplomovej práce a zásadách jej úspešnej obhajoby. Cieľom je viesť študentov k samostatnej tvorivej vedeckej práci, podať návod na riešenia teoretických i praktických problémov, ktoré pri tvorbe záverečnej práce vznikajú.


Právnická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici