Uvodná stránka, verzia pre nevidiacich

Submenu

Hlavné menu

Metodika spracovania záverečnej práce

Predmet sa zameriava na systémové získanie hlavných teoretických poznatkov, metodických zásad a praktických skúseností potrebných na zodpovednú prípravu, samostatné tvorivé spracovanie, prezentáciu a verejné obhajovanie záverečnej bakalárskej práce v súlade s individuálne zvolenou odbornou problematikou. Cieľom predmetu je naučiť študentov zásadám práce s prameňmi, poskytne základné informácie o metódach a spôsoboch získavania údajov pri samostatnej tvorivej práci. Predmet sa venuje aj formálnej úprave záverečnej práce, jej štruktúre a kompozícii, ako aj zásadám odkazovania na zdroje a aplikácii príslušných ustanovení autorského zákona.