Uvodná stránka, verzia pre nevidiacich

Submenu

Hlavné menu

Lektúra rímskych textov

V rámci výberového predmetu Lektúra rímskych textov majú študenti možnosť prakticky využiť poznatky získané na predmete Právnická latinčina I. a II. Študenti budú vedení k správnemu prekladu a výkladu originálnych klasických právnych textov, na ktorých sa oboznámia nielen s vývojom rímskej právnej literatúry, dobovej rímskej právnickej spisby, no najmä s definíciami a reáliami antického Ríma prierezovo vo všetkých jeho vývojových obdobiach.

Prílohy ku stránke: