Uvodná stránka, verzia pre nevidiacich

Submenu

Hlavné menu

Dejiny štátu a práva na území Slovenska II.

V nadväznosti na Dejiny štátu a práva na území Slovenska I. absolvovaním predmetu Dejiny štátu a práva na území Slovenska II. študent získa prehľadné vedomosti o vývoji štátu a práva (verejného i súkromného) na našom území v 20. storočí v podmienkach prvej a druhej Československej republiky, Slovenskej  republiky (1939–1945), v obnovenej ČSR (1945–1948), o ústavnom vývoji v rokoch 1948–1992 ako aj o vývoji jednotlivých právnych odvetví v uvedených obdobiach až po vznik samostatnej Slovenskej republiky v roku 1993.