RSS RSS print

Rímske právo II. - priebežné hodnotenie

Priebežné hodnotenie z predmetu Rímske právo II., ktoré sa má uskutočniť na seminároch vo štvrtok 5.3.2020 (3. a 7. skupina) nebude.

Poprosíme študentov týchto skupín (3. a 7. skupina), aby sa zúčastnili priebežného hodnotenia na inom seminári z Rímskeho práva II. s niektorou z ostatných skupín (t. j. v pondelok 2.3.2020 alebo utorok 3.3.2020).

Predajňa skrípt Vydavateľstva Belianum UMB Univerzita Mateja Bela