RSS RSS print

Právnická Latinčina II.

Vážení študenti,
 
vzhľadom na vzniknutú situáciu sa vrámci samoštúdia, v období  9. -  22. marca, zamerajte sa  na lekciu XI.  V lekcii sú dve gramatické záležitosti na vysvetlenie. Obe sú vysvetlené zrozumiteľne v učebnici. Cvičenie I. sa vzťahuje k zloženinám slovesa esse a  cvičenie II. sa vzťahuje k osobným zámenám. V priebehu tohto a budúceho týždňa si teda naštudujte spomínanú gramatiku a preložte uvedené cvičenia. V prípade  otázok ma pokojne kontaktujte.
 
V Banskej Bystrici 11.3. 2020                                                                                                                           
 
Mgr. Zuzana Mičková, PhD.
Predajňa skrípt Vydavateľstva Belianum UMB Univerzita Mateja Bela