RSS RSS print

Právnická Latinčina II. (23.3 - 27.3)

Vážení študenti,

čo sa týka predmetu  Právnická latinčina II, opakujte si naďalej lekciu XI (gramatika, slovná zásoba vety spojenia).  Od budúceho týždňa sa Vám pokúsim zadávať cvičenia cez systém LMS, kde mi budete posielať riešenia. Inštrukcie Vám včas pošlem. V prípade otázok ma neváhajte kontaktovať.

 

S pozdravom

Mgr. Zuzana Mičková, PhD.

Predajňa skrípt Vydavateľstva Belianum UMB Univerzita Mateja Bela