RSS RSS print

Oznam pre študentov II. ročníka, ktorí prenášajú predmet Dejiny štátu a práva na území Slovenska II.

Oznam pre študentov II. ročníka, ktorí prenášajú predmet Dejiny štátu a  práva na území Slovenska II.

 

Študentom prenášajúci predmet Dejiny štátu a práva na území Slovenska II. oznamujeme, že priebežné hodnotenie, ktoré prebehne v  10. týždni semestra môžu absolvovať na seminároch JUDr. PhDr. Martina Skaloša, PhD. (podľa rozvrhu) a na seminári Mgr. Zuzany Mičkovej, PhD. (streda 9:20 – 10:50, prípadne v stredu o 11:00).

 

doc. JUDr. PhDr.  Róbert Jáger, PhD.

JUDr. PhDr. Martin Skaloš, PhD.

Mgr. Zuzana Mičková, PhD.

Predajňa skrípt Vydavateľstva Belianum UMB Univerzita Mateja Bela