RSS RSS print

Metodológia vedeckej práce - EXTERNISTI Mgr.

Oznamujem študentom externého Mgr. štúdia,

 

že tak, ako Vám bolo avízované v mailoch (na adresy @student.umb.sk) z výberového predmetu Metodológia vedeckej práce

prebehne prednáška online formou prostredníctvom Microsoft Teams, a to dňa 18.04.2020 (v sobotu) v čase podľa pôvodného rozvrhu od 15.30h.

 

 Prístupový link na konkrétnu prednášku si nájdete v LMS Moodle.

 

 

doc. JUDr. Ivana Šošková, PhD.

Predajňa skrípt Vydavateľstva Belianum UMB Univerzita Mateja Bela