RSS RSS print

Metodika spracovania záverečnej práce - EXTERNÉ ŠTÚDIUM

Oznamujem študentom externého Bc. štúdia,

 

že tak, ako Vám bolo avízované v mailoch (na adresy @studenti.umb.sk) z predmetu Metodika spracovania záverečnej práce

prebehne prednáška online formou prostredníctvom Microsoft Teams, a to dňa 24.04.2020 (piatok) v čase podľa pôvodného rozvrhu od 8.00h.

 

 Prístupový link na konkrétnu prednášku si nájdete v LMS Moodle.

 

 

doc. JUDr. Ivana Šošková, PhD.

Predajňa skrípt Vydavateľstva Belianum UMB Univerzita Mateja Bela