RSS RSS print

Metodika spracovania záverečnej práce - DENNÉ ŠTÚDIUM

Oznamujem študentom 2. ročníka denného Bc. štúdia,

 

že z predmetu Metodika spracovania záverečnej práce

prebehnú online formou dva bloky prednášok, a to v stredu 08.04.2020 a následne v stredu 22.04.2020, vždy v čase od 16.20 do 18.20h,

prostredníctvom Microsoft Teams.

 

Prístupový link na konkrétnu prednášku si nájdete v LMS Moodle.

 

 

doc. JUDr. Ivana Šošková, PhD.

Predajňa skrípt Vydavateľstva Belianum UMB Univerzita Mateja Bela