RSS RSS print

Dejiny štátu a práva II.

Vážení študenti,

Vzhľadom na danú situáciu, Vám z predmetu Dejiny štátu a práva II  (platí pre celý ročník) budú do odvolania zasielané každý týždeň úlohy na vypracovanie, nahradzujúce semináre a prednášky v zostručnenej forme. Keďže 9. marca prednáška ešte prebehla, na tento týždeň ide len o zaslanie domácej práce, týkajúcej sa seminárnych cvičení.

Na vypracovanie sú dané nasledovné témy:

 

Právna analýza verejne správy I. ČSR

Vývoj právnej úpravy volebného práva I. ČSR

 

Obsahom zadanej práce v rozsahu 2 – 3 strany A4 (každá téma) má byť stručný prehľad a analýza postupne zavádzaných právnych predpisov a úprav v danej oblasti. K štúdiu možno použiť okrem Dokumentov používaných na seminároch aj internetové zdroje napr. www.noveaspi.sk ; www.beck-online.cz;  www.epravo.cz

Vypracované témy budú po odvolaní mimoriadnej situácie odovzdané do rúk pedagógov na kontrolu.

 

V Banskej Bystrici 10. 3. 2020

JUDr. PhDr. Martin Skaloš, PhD.

Mgr. Zuzana Mičková, PhD.

Predajňa skrípt Vydavateľstva Belianum UMB Univerzita Mateja Bela