RSS RSS print

Dejiny štátu a práva II. - pokyny k štúdiu (23.3 - 6.4)

Vážení študenti,

prednáška na tému  Slovenská republika 1939 – 1945 v pdf formáte, ktorá by bola odprednášaná v dvoch častiach, v práve bežiacom týždni a budúcom týždni, t.j 23. 3 a 30.3. Vám je  sprístupnená  prostredníctvom e-learningoveho portálu UMB https://lms.umb.sk. V prednáške máte linky na najdôležitejšie právne pramene súvisiace s témou.

Téma seminárov, ktorá je Vám v nadväznosti na prednášku daná na vypracovanie je:

Komparácia  Ústavnej listiny z roku 1920 a Ústavy z roku 1939.

 

Link na predmetné dokumenty je nasledovný:

 https://www.noveaspi.sk/products/lawText/1/1702/1/2/zakon-c-121-1920-sb-kterym-se-uvozuje-ustavni-listina-ceskoslovenske-republiky

 

https://www.upn.gov.sk/data/pdf/ustava1939.pdf

 

K doplneniu témy použite učebnicu a dokumenty:

1. MOSNÝ, P. a kol.: Dejiny štátu a práva na území Slovenska. Banská Bystrica: PrF UMB, 2010.

2. HUBENÁK, L.: Dokumenty k DŠaP na území Slovenska II. PrF UMB, Banská Bystrica 1997

 

V Banskej Bystrici 23. 3. 2020

 

JUDr. PhDr. Martin Skaloš, PhD.

Mgr. Zuzana Mičková, PhD.

Predajňa skrípt Vydavateľstva Belianum UMB Univerzita Mateja Bela