Uvodná stránka, verzia pre nevidiacich

Submenu

Hlavné menu

III. Banskobystrická škola právnych dejín - Ľudské práva včera a dnes: Pôvod a význam ľudských práv a ich ochrana v právnej teórii i praxi

V dňoch 15. a 16. marca 2017 Katedra dejín štátu a práva Právnickej fakulty UMB v Banskej Bystrici zorganizovala už po tretí krát výročnú konferenciu „Banskobystrická škola právnych dejín“, tentokrát v spolupráci so Slovenským národným strediskom pre ľudské práva na tému : "Ľudské práva včera a dnes: Pôvod a význam ľudských práv a ich ochrana v právnej teórii i praxi". Katedra dejín štátu a práva si každý rok určí jednu z kľúčových tém právneho vývoja spoločnosti, ktorou sa snaží osloviť nielen akademickú obec. Po dvoch úspešných ročnkoch je už dnes možné konštatovať, že pôvodne malá katedrová konferencia zaznamenáva vysoký ohlas u odbornej verejnosti, čo dokazuje fakt, že jej tretí ročník sa v dvoch rokovacích dňoch rozhodlo poctiť svojou účasťou spolu viac než 60 účastníkov zo 6 krajín, čím konferencia výrazne prekročila svoj národný charakter. Na pôde Právnickej fakulty UMB sme mohli privítať hostí a kolegov z Talianska, Srbska, Chorvátska, Ukrajiny, Poľska či Českej republiky, ale aj domácich akademikov a odborníkov z praxe. Aj vďaka tomu bola konferencia prezentovaná aj mediálne. Prílohou tejto správy je link na televíznu reportáž, ale aj úryvok jej prezentácie v správach RTVS. Okrem samotného rokovania si organizátori aj tento rok pre účastníkov pripravili bohatý spoločensko-kultúrny program, ktorý zahŕňal nielen večerný „raut”, ale aj tradičnú návštevu skvostných kultúrnych pamiatok banskobystrického regiónu. Tentokrát bola pre účastníkov pripravená návšteva obce Hronsek a nádherného dreveného kostolíka, ktorý je súčasťou svetového kultúrneho dedičstva (UNESCO) ako aj prehliadka novozrekonštruovaného „Vodného hradu”. Nielen oficiálna časť, ale aj celá konferencia sa tak niesla v príjemnom a priateľskom duchu. Veríme, že tí ktorí sa jej zúčastnili si z nej odniesli množstvo zaujímavých podnetov, signifikatných informácii ale aj príjemných dojmov.

 

TV REPORTÁŽ: https://www.youtube.com/watch?v=XmU_1ZDbrak&feature=youtu.be