Právnická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Jedálny lístok

DONLY – PENZIÓN – FAJNNE, s.r.o., Lučenecká cesta 1335/21, 960 01 Zvolen

 

Vážené študentky/vážení študenti,

vážené kolegyne/vážení kolegovia,

 

v prípade záujmu o obedy poskytované v priestoroch jedálne fakulty je potrebné zakúpiť si stravné lístky u pracovníčky výdajne v hodnote 3,50 eur za jeden stravný lístok pre študentov Právnickej fakulty UMB.

Minimálny odber je 5 ks stravných lístkov. Hodnota štandardného obedového menu je 5 eur.

Stravné lístky je možné zakúpiť každý pracovný deň do 25. dňa v mesiaci v čase od 13:00 hod. - 14:00 hod.

 

Výdaj obedov prebieha v čase od 11:00 hod. – 14:00 hod.

 

Objednávka obedov deň vopred:

Obidve časti stravného lístka - časť "obed - poukážka" aj časť "obed - objednávka" je potrebné označiť dátumom, priezviskom a písmenom vybraného jedla z obedového menu. 

Časť "obed - objednávka" vhodíte do schránky nachádzajúcej sa priamo pred jedálňou.

Časť "obed – poukážka“ odovzdáte pracovníčke výdajne.

 

Objednávka obedov v aktuálny deň:

V prípade telefonickej objednávky na tel. č. +421 901 742 383 do 8:00 hod., odovzdáte pracovníčke výdajne celý stravný lístok.

 

Z dôvodu minimalizovania telefonického objednávania v pondelok ráno do 8:00 hod.,

dovoľujeme si Vás požiadať,

aby Ste si obedy na pondelok

objednávali štandardným spôsobom (vhodením lístka s označením pondelkového dátumu)

už vo štvrtok,

prípadne telefonicky v piatok a cez víkend do 12:00 hod. na tel. č. +421 951 360 814.

 

Ďakujeme.

Vedenie PrF UMB

 


Právnická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici