print

Jedálny lístok FAJNNE

Vážení študenti, vážení návštevníci jedálne PrF UMB,

v prípade záujmu o obedy poskytované v priestoroch jedálne je potrebné zakúpiť si jedálne lístky priamo u pani kuchárky v cene 1,60 eur za jeden obedový lístok pre študentov denného štúdia/ komerčná cena lístka pre externistov a iných návštevníkov fakultnej jedálne je 3,30 eur. Lístky je možné zakúpiť každý pracovný deň v čase od 7.45 hod. do 10.00 hod. a potom od 13.30 hod. - 14.30 hod. Každý študent denného štúdia, vrátane interných doktorandov, má nárok si zakúpiť stravné lístky v maximálnom počte 2 ks za každý kalendárny deň v kalendárnom mesiaci (v ponuke aj vegetariánske menu, bagety atď).

Objednávky sa nahlasujú deň vopred vhodením (dátumom a písmenom opečiakovaného rovnako aj na časti "poukážka" aj na časti "objednávka") označeného obedového lístka (vhadzujete LEN časť "objednávka") do nádoby nachádzajúcej sa priamo pred jedálňou alebo nahlásením vybraného obeda na t.č.  0901 742 383 deň alebo aj viac dní vopred. Vo výnimočných prípadoch je možné objednať obed aj do 8.00 hod. nasledujúceho dňa. Obedové menu na celý týždeň je Vám k dispozícii pred priestormi jedálne alebo na stránke PrF UMB  - nižšie v prílohe. Prosíme všetkých o pochopenie, že z organizačných dôvodov chodu jedálne a plánovania zabezpečenia potravín je nutné väčšiu časť objednávok vykonať deň vopred a nahlasovanie obedov ráno nechať skutočne len na výnimočné prípady.

Priestory fakultnej jedálne sú na účely obedov k dispozícií v čase od 11.30 hod. do 14.00 hod. V prípade, ak sa nastihnete dostaviť na objednaný obed alebo si ho vyzvdihnúť v časoch na to určených, prosíme informujte telefonicky pani kuchárku na uvedenom telefónnom čísle, prípadne si dohodnite inú formu prevzatia objednaného obeda.

Viac informácii ohľadom organizácie obedov Vám rada poskytne priamo pani kuchárka vo vyššie uvedených časoch.

 

                                                                                                                                             Vedenie PrF UMB

 

V prípade záujmu, si môžete obed doobjednať na NOVOM TELEFÓNNOM ČÍSLE: 0901 742 383 (neposielať SMS)  aj v deň výdaja obedu ráno do 8:00 hod.

Prílohy ku stránke:
Predajňa skrípt Vydavateľstva Belianum UMB Univerzita Mateja Bela