print

Jedálny lístok FAJNNE

Vážení študenti, vážení návštevníci jedálne PrF UMB,

v prípade záujmu o obedy poskytované v priestoroch jedálne je potrebné zakúpiť si jedálne lístky priamo u pani kuchárky v cene 1,70 eur za jeden obedový lístok pre študentov denného štúdia/ komerčná cena lístka pre externistov a iných návštevníkov fakultnej jedálne je 3,00 eur. Lístky je možné zakúpiť každý pracovný deň v čase od 7.45 hod. do 10.00 hod. a potom od 13.30 hod. - 14.30 hod. Každý študent denného štúdia, vrátane interných doktorandov, má nárok si zakúpiť stravné lístky v maximálnom počte 2 ks za každý pracovný deň v kalendárnom mesiaci (v ponuke aj vegetariánske menu, bagety atď).

Objednávky sa nahlasujú deň vopred vhodením (dátumom a písmenom opečiakovaného rovnako aj na časti "poukážka" aj na časti "objednávka") označeného obedového lístka (vhadzujete LEN časť "objednávka") do nádoby nachádzajúcej sa priamo pred jedálňou alebo nahlásením vybraného obeda na t.č. +421915601143 do 8.00 hod. nasledujúceho dňa. Obedové menu na celý týždeň je k dispozícii pred priestormi jedálne alebo na stránke PrF UMB  - nižšie v prílohe.

Priestory fakultnej jedálne sú na účely obedov k dispozícií v čase od 11.30 hod. do 14.00 hod. V prípade, ak sa nastihnete dostaviť na objednaný obed alebo si ho vyzvdihnúť v časoch na to určených, prosíme informujte telefonicky pani kuchárku na uvedenom telefónnom čísle, prípadne si dohodnite inú formu prevzatia objednaného obeda.

Viac informácii ohľadom organizácie obedov Vám rada poskytne priamo pani kuchárka vo vyššie uvedených časoch.

                                                                                                                                             Vedenie PrF UMB

 

V prípade záujmu, si môžete obed doobjednať aj v deň výdaja obedu ráno do 8:00 hod. na tel. čísle: 0901 742 383/ 0915 601 143 !

Prílohy ku stránke:
Predajňa skrípt Vydavateľstva Belianum UMB Univerzita Mateja Bela