JUDr. Jozef Beňo, PhD.

Kontakt

  • Katedra medzinárodného, európskeho práva a právnej komunikácie
  • Vysokoškolský učiteľ
  • Odborný asistent
Komenského 20
974 01 Banská Bystrica
Slovensko

Kde ma nájdete:

Kancelária:
164

Telefón:
048 446 3164

Konzultačné hodiny

Pondelok-
Utorok09:00 - 11:00
Streda-
Štvrtok-
Piatok-

Profesijná charakteristika

JUDr. Jozef Beňo, PhD.  sa narodil v roku 1979 v Banskej Štiavnici. V roku 2002 absolvoval Právnickú fakultu UPJS v Košiciach. Od roku 2002 pôsobí na Právnickej fakulte v Banskej Bystrici. V roku 2003 absolvoval rigoróznu skúšku na katedre Medzinárodného práva, medzinárodných vzťahov a politiky.

V roku 2008 JUDr. Jozef Beňo , PhD. absolvoval doktorandské štúdium v odbore obchodné a finančné právo. Od roku 2008 pôsobí na Katedre medzinárodného, európskeho práva a právnej komunikácie na pozícii odborného asistenta. Vyučuje predmety medzinárodné právo verejné, medzinárodné vzťahy, dejiny diplomacie, konferenčná diplomacia a medzinárodné ekonomické právo.

V rámci svojej právnej praxe je od roku 2010 členom Disciplinárnej komisie Slovenskej advokátskej komory a taktiež Skúšobného senátu Slovenskej advokátskej komory.

Kontaktný formulár

=
164
048 446 3164
Predajňa skrípt Vydavateľstva Belianum UMB Univerzita Mateja Bela