Uvodná stránka, verzia pre nevidiacich

Submenu

Hlavné menu


JUDr. Ľubica Saktorová, PhD., LL.M., M.A. |
JUDr. Ľubica Saktorová, PhD., LL.M., M.A.
Lecturer 
Scholarly assistant 
lubica.saktorova@umb.sk
č. 154 
+421 48 446 3154

Mgr. Jana Hubáčeková |
Mgr. Jana Hubáčeková
Officer, Referát pre medzinárodné vzťahy - Koordinátorka prichádzajúcich študentov /International Cooperation Office - Incoming Students Coordinator/Rektorát UMB 
non-pedagogic employee 
jana.hubacekova@umb.sk
111 
+421 48 446 3110,6724