print

Rozvrhy online výučby

Online výučba bude prebiehať podľa nasledujúcich rozvrhov.

Ďalšie informácie k priebehu online výučby nájdete na https://www.prf.umb.sk/coronavirus/vyucba/oznam-k-online-vyucbe.html 

 

ZMENY V ZVEREJNENÝCH ROZVRHOCH:

  • v rozvrhu pre 1. ročník bakalárskeho stupňa štúdia - denná forma došlo k úprave začiatku online prednášky z predmetu Rímske právo II. s doc. Turošíkom - online prednáška bude začínať 10.30 hod. (t.j. o 30 minút neskôr v porovnaní s pôvodným rozvrhom) a následne bude seminár začínať 11.50 hod.

  • v rozvrhu pre 1. ročník bakalárskeho stupňa štúdia - denná forma došlo k zmene pri predmete Politológia s Dr. Klečkovou - prednášky budú prebiehať online v piatok v čase 16.30 - 17.50 hod.

  • v rozvrhu pre 1. ročník bakalárskeho stupňa štúdia - denná forma došlo k zmene pri predmete Základy právnej filozofie II. s Dr. Klečkovou - prednášky budú prebiehať online v piatok v čase 16.30 - 17.50 hod.

Predajňa skrípt Vydavateľstva Belianum UMB Univerzita Mateja Bela