print

Oznam k online výučbe

V Banskej Bystrici, dňa 24.03.2020

Vážené kolegyne, vážení kolegovia,

v rámci prípravy na online výučbu, ktorá bude prebiehať od 01.04.2020, Vás žiadame o súčinnosť a uskutočnenie nasledovných krokov

  1. prihlásenie sa do univerzitného portálu LMS Moodle na stránke www.lms.umb.sk
    • prihlasovacie údaje do tohto portálu sú rovnaké ako prihlasovacie údaje do študentských univerzitných e-mailov
  2. stiahnutie aplikácie Microsoft Teams
    • prihlasovacie údaje do tohto portálu sú rovnaké ako prihlasovacie údaje do študentských univerzitných e-mailov
  3. prihlásenie sa do kurzov na LMS Moodle
    • jednotlivé predmety nájdete podľa katedier, na ktorých sú predmety zapísané

Od 01.04.2020 bude výučba prebiehať podľa vyššie uvedených pokynov. 

Časť prednášok bude prebiehať online cez program Microsoft Teams – v kurze na LMS Moodle bude vygenerovaný link, ktorý vás presmeruje do programu Microsoft Teams na online prednášku. 

Časť prednášok bude nahrávaná do jednotlivých kurzov v LMS Moodle vo forme zvukovej alebo video nahrávky a časť bude nahrávaná do LMS Moodle vo forme textového dokumentu.

V prípade problémov s prihlásením, kontaktujte nášho IKT technika: Lukáš Macko, lukas.macko@umb.sk, +421 917 720 885

 

doc. Dr. iur. JUDr. Ing. Michal Turošík, PhD.
dekan PrF UMB

Predajňa skrípt Vydavateľstva Belianum UMB Univerzita Mateja Bela