print

Coronavirus

V súvislosti s aktuálnou situáciou šírenia koronavírusu SARS-CoV-2, s ohľadom na Uznesenie Vlády Slovenskej republiky č. 114 z 15. marca 2020 k návrhu na vyhlásenie núdzového stavu podľa čl. 5 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. a s ohľadom na opatrenia Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, bude Právnická fakulta Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici na tejto novovytvorenej sekcii svojej webovej stránky sústrediť všetky relevantné informácie, základné odpovede na otázky ďalšieho priebehu štúdia, dôležitých termínov, obmedzení a ďalšie informácie, ktoré budú priebežne dopĺňané a aktualizované podľa dostupných rozhodnutí vedenia univerzity a PrF UMB tak, aby sa zaistil hladký priebeh fungovania Právnickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici.

Predajňa skrípt Vydavateľstva Belianum UMB Univerzita Mateja Bela