Nastavenie súborov cookie

Keď navštívite ktorúkoľvek internetovú stránku, táto stránka môže uložiť alebo obnoviť informácie o vašom prehliadači, najmä v podobe súborov cookie. Tieto informácie sa môžu týkať vás, vašich preferencií, vášho zariadenia alebo sa môžu použiť na to, aby stránka fungovala tak, ako očakávate. Tieto informácie vás zvyčajne neidentifikujú priamo, vďaka nim však môžete získať viac prispôsobený internetový obsah. V týchto nastaveniach si môžete vybrať, že niektoré typy súborov cookie nepovolíte. Po kliknutí na nadpisy jednotlivých kategórií sa dozviete viac a zmeníte svoje predvolené nastavenia. Mali by ste však vedieť, že blokovanie niektorých súborov cookie môže ovplyvniť vašu skúsenosť so stránkou a služby, ktoré vám môžeme ponúknuť. Viac informácií

Spravovať nastavenie súborov cookie

Nevyhnutne potrebné súbory cookie

Vždy aktívne

Tieto súbory cookie sú potrebné na zabezpečenie funkčnosti internetovej stránky a nemožno ich v našich systémoch vypnúť. Zvyčajne sa nastavujú len ako reakcia na vami vykonané činnosti, ktoré predstavujú žiadosť súvisiacu so službami, ako je napríklad nastavenie preferencií ochrany osobných údajov, prihlasovanie alebo vypĺňanie formulárov. Svoj prehliadač môžete nastaviť tak, aby blokoval alebo vás upozorňoval na takéto súbory cookie, v takom prípade však nemusia niektoré časti stránky fungovať.

Súbory cookie súvisiace s výkonom

Tieto súbory cookie nám umožňujú určiť počet návštev a zdroje návštevnosti, aby sme mohli merať a vylepšovať výkon našej stránky. Pomáhajú nám zistiť, ktoré stránky sú najviac a najmenej populárne, a vidieť, koľko návštevníkov sa na stránke pohybuje. Všetky informácie, ktoré tieto súbory cookie zbierajú, sú súhrnné, a teda anonymné. Ak tieto súbory cookie nepovolíte, nebudeme vedieť, kedy ste našu stránku navštívili.

doc. JUDr. Branislav Fridrich, PhD.

Kontakt

  • Vysokoškolský učiteľ
  • Docent
Komenského 20
97401 Banská Bystrica
Slovenská republika

Kde ma nájdete:

Kancelária:
250

Telefón:
048 446 3250

Konzultačné hodiny

Pondelok-
Utorok-
Streda-
Štvrtok08:30 - 11:30
Piatok-
Podľa dohody nahlásiť sa vopred e- mailom branislav.fridrich@gmail.com

Profesijná charakteristika

Branislav Fridrich ukončil vysokoškolské právnické vzdelanie na Právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave, kde následne pokračoval vo všetkých svojich vzdelávacích, vedeckých a pedagogických aktivitách. Rigoróznu skúšku vykonal vo vednom odbore ústavné právo s témou rigoróznej práce: „Zriadenie inštitútu ombudsmana a jeho postavenie v právnom systéme Slovenskej republiky“, získal akademický titul „doktor práv“. Ako ústavný právnik získal vykonaním dizertačnej skúšky a obhajobou doktorandskej práce vo vednom odbore Ústavné právo na tému „Základné ľudské práva a slobody  v Slovenskej republike, stav a perspektíva“ vedecko-akademickú hodnosť „philosophiae doctor“. Splnením habilitačných kritérií a obhajobou habilitačnej práce na tému „Význam Charty základných práv Európskej únie a relevantné korelácie s ústavným systémom Slovenskej republiky “  získal vedecko-pedagogický titul „docent“ vo vednom odbore Ústavné právo.

Výber z publikačnej činnosti:

AFD : Charta základných práv Európskej Únie práva solidarity a ich účinok na Ústavný poriadok SR / Fridrich Branislav, 2007. In: Interpolis ́07. Bratislava : Pamiko, 2007. ISBN 9788085660074. S. 311315.

AAB : Ochrana ľudských práv v Európskej únii / Fridrich Branislav, Miháliková Silvia, Mokrá Lucia, Siman Michael. 1. vyd. Bratislava : Univerzita Komenského, 2008. 245 s. ISBN 9788022325226.

ABD : Medzinárodné zmluvy / FRIDRICH Branislav, Posluch Marián (Recenzent), Mokrá Lucia (Recenzent). 1. vyd., 2013.In: Analýza plnenia záväzkov v oblasti práv dieťaťa Slovenskou republikou. Sládkovičovo : Vysoká škola v Sládkovičove,Fakulta práva Janka Jesenského, 2013. ISBN 9788089267996. S. 3861.

ACB : Ústavné garancie ľudských práv / FRIDRICH Branislav, CIBULKA Ľubor, GIBA Marián, ĽALÍK Tomáš, N/A , TRELLOVÁ Lívia. 1. vyd. Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, 2013. 270 s. ISBN 9788071603382.

ACB : Ústavné právo Slovenskej republiky = (štátoveda) / FRIDRICH Branislav, CIBULKA ľubor, KLÍMA Karel, GIBA Marián, ĽALÍK Tomáš, TRELLOVÁ Lívia. 1. vyd. Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, 2013. 279 s. ISBN 9788071603498.

BAB : E justice : ústavnoprávny pohľad / Fridrich Branislav, Paľko Daniel, Posluch Marian (Recenzent), Mokrá Lucia (Recenzent). 1. vyd. Bratislava : Iura Edition, 2012. 223 s. ISBN 9788080784775.

 

Kontaktný formulár

=
250
048 446 3250
Predajňa skrípt Vydavateľstva Belianum UMB Spotify PrF UMB YouTube PrF UMB