Rozvrh hodín
1Právo22014* - právo - (Jednoodborové štúdium, magisterský II. st., denná forma), 2021/2022, Zimný semester
Deň
8:00-9:00
9:00-10:00
10:00-11:00
11:00-12:00
12:00-13:00
13:00-14:00
14:00-15:00
15:00-16:00
16:00-17:00
17:00-18:00
18:00-19:00
19:00-20:00
20:00-21:00
Po
09:40-11:00TYZ (od 20.09.2021) KTŠaP PrF/2d-TŠP-237/18 PEtika v práveJúda1Právo2201401(B), 1Právo2201402(B), 1Právo2201403(B), 1Právo2201404(B)
13:00-13:40TYZ (od 20.09.2021) KTPKKaFD PrF/2d-TRP-205/16 SPenológiaVaško1Právo2201401(B), 1Právo2201402(B)
13:50-15:10TYZ (od 20.09.2021) KTPKKaFD PrF/2d-TRP-103/16 STrestné právo hmotné I.Ondrejková1Právo2201403(A)
12:10-13:30TYZ (od 20.09.2021) KTPKKaFD PrF/2d-TRP-103/16 STrestné právo hmotné I.Ondrejková1Právo2201404(A)
Ut
08:00-08:40TYZ (od 21.09.2021) KTPKKaFD PrF/2d-TRP-205/16 SPenológiaVaško1Právo2201403(B), 1Právo2201404(B)
08:50-10:10TYZ (od 21.09.2021) KOaHP PrF/2d-OBP-105/16 PObchodné právo IĎurica, Kubinec1Právo2201401(A), 1Právo2201402(A), 1Právo2201403(A), 1Právo2201404(A)
10:30-11:50TYZ (od 21.09.2021) KMEPaPK PrF/2d-MEP-102/16 PMedzinárodné právo súkromnéJúdová, Levrinc1Právo2201401(A), 1Právo2201402(A), 1Právo2201403(A), 1Právo2201404(A)
12:10-13:30TYZ (od 21.09.2021) KObčP PrF/2d-OČP-110/16 PObčianske právo hmotné - zodpovednosť a záväzkové právoCirák1Právo2201401(A), 1Právo2201402(A), 1Právo2201403(A), 1Právo2201404(A)
13:50-15:10TYZ (od 21.09.2021) KTPKKaFD PrF/2d-TRP-206/16 SKriminalistikaPacalaj1Právo2201403(B), 1Právo2201404(B), 2nApChe_m*(A)
15:30-16:50TYZ (od 21.09.2021) KTPKKaFD PrF/2d-TRP-206/16 SKriminalistikaPacalaj1Právo2201401(B), 1Právo2201402(B)
17:10-17:50TYZ (od 21.09.2021) KTPKKaFD PrF/2d-TRP-206/16 PKriminalistikaPacalaj1Právo2201401(B), 1Právo2201402(B), 1Právo2201403(B), 1Právo2201404(B), 2nApChe_m*(A)
08:00-08:40TYZ (od 21.09.2021) KMEPaPK PrF/2d-MEP-314/19 CKlinika právnej vedeckej činnosti I.Saktorová1Právo2201402(C), 1Právo2201403(C), 1Právo2201404(C), 1Právo2201401(C)
13:50-15:10TYZ (od 21.09.2021) KOaHP PrF/2d-OBP-105/16 SObchodné právo IKubinec1Právo2201401(A)
13:50-15:10TYZ (od 21.09.2021) KTPKKaFD PrF/2d-TRP-103/16 STrestné právo hmotné I.Orviský1Právo2201402(A)
St
08:00-08:40TYZ (od 22.09.2021) KFaSP PrF/2d-FSP-223/16 PPrávo životného prostrediaPíry1Právo2201401(B), 1Právo2201402(B), 1Právo2201403(B), 1Právo2201404(B)
08:50-10:10TYZ (od 22.09.2021) KFaSP PrF/2d-FSP-223/16 SPrávo životného prostrediaPíry1Právo2201401(B), 1Právo2201402(B)
10:30-11:50TYZ (od 22.09.2021) KFaSP PrF/2d-FSP-223/16 SPrávo životného prostrediaPíry1Právo2201403(B), 1Právo2201404(B)
12:10-12:50TYZ (od 22.09.2021) KTPKKaFD PrF/2d-TRP-205/16 PPenológiaVaško1Právo2201401(B), 1Právo2201402(B), 1Právo2201403(B), 1Právo2201404(B)
13:00-14:20TYZ (od 22.09.2021) KTPKKaFD PrF/2d-TRP-103/16 PTrestné právo hmotné I.Klátik, Mencerová, Klimek1Právo2201401(A), 1Právo2201402(A), 1Právo2201403(A), 1Právo2201404(A)
14:40-16:00TYZ (od 22.09.2021) KMEPaPK PrF/2d-MEP-102/16 SMedzinárodné právo súkromnéJúdová1Právo2201402(A)
16:20-17:40TYZ (od 22.09.2021) KMEPaPK PrF/2d-MEP-102/16 SMedzinárodné právo súkromnéJúdová1Právo2201401(A)
08:50-10:10TYZ (od 22.09.2021) KObčP PrF/2d-OČP-110/16 SObčianske právo hmotné - zodpovednosť a záväzkové právoĎurana1Právo2201404(A)
10:30-11:50TYZ (od 22.09.2021) KObčP PrF/2d-OČP-110/16 SObčianske právo hmotné - zodpovednosť a záväzkové právoĎurana1Právo2201402(A)
14:40-16:00TYZ (od 22.09.2021) KMEPaPK PrF/2d-MEP-102/16 SMedzinárodné právo súkromnéLevrinc1Právo2201404(A)
16:20-17:40TYZ (od 22.09.2021) KObčP PrF/2d-OČP-110/16 SObčianske právo hmotné - zodpovednosť a záväzkové právoĎurana1Právo2201403(A)
08:50-10:10TYZ (od 22.09.2021) KOaHP PrF/2d-OBP-105/16 SObchodné právo INémethová1Právo2201403(A)
10:30-11:50TYZ (od 22.09.2021) KTPKKaFD PrF/2d-TRP-103/16 STrestné právo hmotné I.Klimek1Právo2201401(A)
14:40-16:00TYZ (od 22.09.2021) KObčP PrF/2d-OČP-110/16 SObčianske právo hmotné - zodpovednosť a záväzkové právoĎurana1Právo2201401(A)
Št
08:00-08:40TYZ (od 23.09.2021) KOaHP PrF/2d-OBP-222/16 PHospodárske právoNémethová1Právo2201401(B), 1Právo2201402(B), 1Právo2201403(B), 1Právo2201404(B)
08:50-10:10TYZ (od 23.09.2021) KOaHP PrF/2d-OBP-105/16 SObchodné právo IUšiaková1Právo2201402(A)
10:30-11:50TYZ (od 23.09.2021) KMEPaPK PrF/2d-MEP-102/16 SMedzinárodné právo súkromnéJúdová1Právo2201403(A)
12:10-12:50TYZ (od 23.09.2021) KFaSP PrF/2d-FSP-233/16 PStavebné právoPíry1Právo2201401(B), 1Právo2201402(B), 1Právo2201403(B), 1Právo2201404(B)
13:00-13:40TYZ (od 23.09.2021) KFaSP PrF/2d-FSP-233/16 SStavebné právoPíry1Právo2201401(B), 1Právo2201402(B)
13:50-14:30TYZ (od 23.09.2021) KFaSP PrF/2d-FSP-233/16 SStavebné právoPíry1Právo2201403(B), 1Právo2201404(B)
16:20-17:40TYZ (od 23.09.2021) KMEPaPK PrF/2d-MEP-317/19 CPrávna klinika stáží I.Saktorová1Právo2201401(C), 1Právo2201402(C), 1Právo2201403(C), 1Právo2201404(C)
10:30-11:50TYZ (od 23.09.2021) KOaHP PrF/2d-OBP-105/16 SObchodné právo IUšiaková1Právo2201404(A)
Pi
Deň
8:00-9:00
9:00-10:00
10:00-11:00
11:00-12:00
12:00-13:00
13:00-14:00
14:00-15:00
15:00-16:00
16:00-17:00
17:00-18:00
18:00-19:00
19:00-20:00
20:00-21:00
Nezaradené akcie