Rozvrh hodín
1Pravo22022* - právo - (jednoodborové štúdium, magisterský II. st., denná forma), 2022/2023, Letný semester
Deň
8:00-9:00
9:00-10:00
10:00-11:00
11:00-12:00
12:00-13:00
13:00-14:00
14:00-15:00
15:00-16:00
16:00-17:00
17:00-18:00
18:00-19:00
19:00-20:00
20:00-21:00
Po
09:40-11:00TYZ (od 06.02.2023) KÚPaTP PrF/2d-PaL/22 SPrávo a literatúra128Kluknavská1Pravo2202201(C), 1Pravo2202202(C), 1Pravo2202203(C), 1Pravo2202204(C)
11:20-12:00TYZ (od 06.02.2023) KOaPP PrF/2d-PDV/22 SPrávo duševného vlastníctva207Dibdiaková1Pravo2202201(B), 1Pravo2202202(B), 1Pravo2202203(B), 1Pravo2202204(B)
12:10-13:30TYZ (od 06.02.2023) KOaPP PrF/2d-PDV/22 PPrávo duševného vlastníctva207Dibdiaková1Pravo2202201(B), 1Pravo2202202(B), 1Pravo2202203(B), 1Pravo2202204(B)
13:50-15:10TYZ (od 06.02.2023) KMEPaPK PrF/2d-LegE/22 SLegal English223Schneiderová1Pravo2202201(B), 1Pravo2202202(B)
15:30-16:50TYZ (od 06.02.2023) KMEPaPK PrF/2d-LegE/22 SLegal English223Schneiderová1Pravo2202204(B), 1Pravo2202203(B)
17:10-18:30TYZ (od 06.02.2023) KTPKKaFD PrF/2d-TPP1/22 STrestné právo procesné I.207Maďar1Pravo2202202(A)
18:50-20:10TYZ (od 06.02.2023) KTPKKaFD PrF/2d-SudPsychol/22 PSúdna psychológiaMPS1Pravo2202201(C), 1Pravo2202202(C), 1Pravo2202203(C), 1Pravo2202204(C)vyučuje Mgr. Katarína Orviská
09:40-11:00TYZ (od 06.02.2023) KOaFP PrF/2d-OFT/22 PObchodovanie na finančných trhoch131Jamrichová, Úradník1Pravo2202201(C), 1Pravo2202202(C), 1Pravo2202203(C), 1Pravo2202204(C)
13:50-15:10TYZ (od 06.02.2023) KTPKKaFD PrF/2d-TPH2/22 STrestné právo hmotné II.MPSOrviský1Pravo2202203(A)
15:30-16:50TYZ (od 06.02.2023) KTPKKaFD PrF/2d-TPP1/22 STrestné právo procesné I.207Maďar1Pravo2202201(A)
17:10-18:30TYZ (od 06.02.2023) KTPKKaFD PrF/2d-TPH2/22 STrestné právo hmotné II.MPSOrviský1Pravo2202204(A)
13:50-15:10TYZ (od 06.02.2023) KTPKKaFD PrF/2d-TPP1/22 STrestné právo procesné I.207Maďar1Pravo2202204(A)
15:30-16:50TYZ (od 06.02.2023) KTPKKaFD PrF/2d-TPH2/22 STrestné právo hmotné II.MPSOrviský1Pravo2202202(A)
Ut
08:50-10:10TYZ (od 07.02.2023) KOaFP PrF/2d-ObchP2/22 PObchodné právo II.MPSĎurica, Kubinec1Pravo2202201(A), 1Pravo2202202(A), 1Pravo2202203(A), 1Pravo2202204(A)
10:30-11:50TYZ (od 07.02.2023) KOaFP PrF/2d-ObchP2/22 SObchodné právo II.207Némethová1Pravo2202203(A)
12:10-13:30TYZ (od 07.02.2023) KOaFP PrF/2d-ObchP2/22 SObchodné právo II.207Kubinec1Pravo2202204(A)
13:50-14:30TYZ (od 07.02.2023) KOaFP PrF/2d-KonP/22 PKonkurzné právo207Kubinec1Pravo2202201(B), 1Pravo2202202(B), 1Pravo2202203(B), 1Pravo2202204(B)
14:40-15:20TYZ (od 07.02.2023) KOaFP PrF/2d-KonP/22 SKonkurzné právo207Kubinec1Pravo2202201(B), 1Pravo2202202(B), 1Pravo2202203(B), 1Pravo2202204(B)
16:20-17:40TYZ (od 07.02.2023) KMEPaPK PrF/2d-MCP/22 SMedzinárodný civilný proces213Levrinc1Pravo2202201(B), 1Pravo2202202(B), 1Pravo2202203(B), 1Pravo2202204(B)
10:30-11:50TYZ (od 07.02.2023) KTPKKaFD PrF/2d-TPH2/22 STrestné právo hmotné II.213Ondrejková1Pravo2202201(A)
12:10-13:30TYZ (od 07.02.2023) KOaPP PrF/2d-PracP/22 SPracovné právo216Petríková1Pravo2202201(A)
14:40-16:00TYZ (od 07.02.2023) KMEPaPK PrF/2d-MCP/22 PMedzinárodný civilný proces213Levrinc1Pravo2202201(B), 1Pravo2202202(B), 1Pravo2202203(B), 1Pravo2202204(B)
10:30-11:50TYZ (od 07.02.2023) KOaPP PrF/2d-PracP/22 SPracovné právo216Petríková1Pravo2202202(A)
12:10-13:30TYZ (od 07.02.2023) KTPKKaFD PrF/2d-TPP1/22 STrestné právo procesné I.213Klátik, Klimek, Vaško1Pravo2202203(A)
St
08:50-09:30TYZ (od 08.02.2023) KTPKKaFD PrF/2d-SudPsychia/22 PSúdna psychiatriaVPSSomora1Pravo2202201(C), 1Pravo2202202(C), 1Pravo2202203(C), 1Pravo2202204(C)
09:40-10:20TYZ (od 08.02.2023) KTPKKaFD PrF/2d-Kriminol/22 SKriminológia128Ondrejková1Pravo2202202(B), 1Pravo2202204(B)
10:30-11:10TYZ (od 08.02.2023) KTPKKaFD PrF/2d-Kriminol/22 SKriminológia128Ondrejková1Pravo2202201(B), 1Pravo2202203(B)
11:20-12:00TYZ (od 08.02.2023) KOaFP PrF/2d-DPTP/22 PDaňové právo v teórii a praxi213Jamrichová1Pravo2202201(B), 1Pravo2202202(B), 1Pravo2202203(B), 1Pravo2202204(B)
12:10-12:50TYZ (od 08.02.2023) KOaFP PrF/2d-DPTP/22 SDaňové právo v teórii a praxi213Jamrichová1Pravo2202201(B), 1Pravo2202202(B), 1Pravo2202203(B), 1Pravo2202204(B)
13:00-13:40TYZ (od 08.02.2023) KTPKKaFD PrF/2d-Kriminol/22 PKriminológiaMPSKlátik, Mencerová, Klimek, Vaško1Pravo2202201(B), 1Pravo2202202(B), 1Pravo2202203(B), 1Pravo2202204(B)
13:50-15:10TYZ (od 08.02.2023) KTPKKaFD PrF/2d-TPH2/22 PTrestné právo hmotné II.MPSKlátik, Mencerová, Klimek, Vaško1Pravo2202201(A), 1Pravo2202202(A), 1Pravo2202203(A), 1Pravo2202204(A)
15:30-16:50TYZ (od 08.02.2023) KTPKKaFD PrF/2d-TPP1/22 PTrestné právo procesné I.MPSKlátik, Klimek, Vaško1Pravo2202201(A), 1Pravo2202202(A), 1Pravo2202203(A), 1Pravo2202204(A)
17:10-18:30TYZ (od 08.02.2023) KTPKKaFD PrF/2d-SudLek/22 PSúdne lekárstvoMPSŤažký, Jagošová1Pravo2202201(C), 1Pravo2202202(C), 1Pravo2202203(C), 1Pravo2202204(C)
11:20-12:40TYZ (od 08.02.2023) KOaPP PrF/2d-KObčP1/22 SKlinika občianskeho práva I.134Ďurana1Pravo2202201(B), 1Pravo2202203(B)
11:20-12:40TYZ (od 08.02.2023) KOaPP PrF/2d-KObčP1/22 SKlinika občianskeho práva I.137Takáč1Pravo2202202(B), 1Pravo2202204(B)
Št
08:00-09:20TYZ (od 09.02.2023) KOaFP PrF/2d-POS/22 SPrávo obchodných spoločností207Ušiaková1Pravo2202201(B), 1Pravo2202202(B), 1Pravo2202203(B), 1Pravo2202204(B)
09:40-11:00TYZ (od 09.02.2023) KOaFP PrF/2d-ObchP2/22 SObchodné právo II.207Ušiaková1Pravo2202201(A)
11:20-12:40TYZ (od 09.02.2023) KOaPP PrF/2d-PracP/22 SPracovné právo207Dušeková Schuszteková1Pravo2202203(A)
13:00-13:40TYZ (od 09.02.2023) KOaPP PrF/2d-PPP/22 PPracovné právo procesné207Dušeková Schuszteková1Pravo2202201(B), 1Pravo2202202(B), 1Pravo2202203(B), 1Pravo2202204(B)
13:50-14:30TYZ (od 09.02.2023) KOaPP PrF/2d-PPP/22 SPracovné právo procesné207Dušeková Schuszteková1Pravo2202201(B), 1Pravo2202202(B), 1Pravo2202203(B), 1Pravo2202204(B)
14:40-16:00TYZ (od 09.02.2023) KOaPP PrF/2d-PracP/22 PPracovné právoMPSŠvec1Pravo2202201(A), 1Pravo2202202(A), 1Pravo2202203(A), 1Pravo2202204(A)
09:40-11:00TYZ (od 09.02.2023) KOaFP PrF/2d-ObchP2/22 SObchodné právo II.210Dzimko1Pravo2202202(A)
11:20-12:40TYZ (od 09.02.2023) KOaPP PrF/2d-PracP/22 SPracovné právo134Petríková1Pravo2202204(A)
Pi
Deň
8:00-9:00
9:00-10:00
10:00-11:00
11:00-12:00
12:00-13:00
13:00-14:00
14:00-15:00
15:00-16:00
16:00-17:00
17:00-18:00
18:00-19:00
19:00-20:00
20:00-21:00
Nezaradené akcie