Rozvrh hodín
1Právo22014* - právo - (Jednoodborové štúdium, magisterský II. st., denná forma), 2020/2021, Letný semester
Deň
8:00-9:00
9:00-10:00
10:00-11:00
11:00-12:00
12:00-13:00
13:00-14:00
14:00-15:00
15:00-16:00
16:00-17:00
17:00-18:00
18:00-19:00
19:00-20:00
20:00-21:00
Po
09:40-10:20TYZ (od 08.02.2021) KTPKKaFD PrF/2d-TRP-210/16 SKriminológia207Ondrejková1Právo220143(B), 1Právo220144(B)
10:30-11:50TYZ (od 08.02.2021) KOaHP PrF/2d-OBP-108/16 SObchodné právo II.137Kubinec1Právo220144(A)
13:00-13:40TYZ (od 08.02.2021) KTPKKaFD PrF/2d-TRP-308/16 PSúdna psychiatriaVPSSomora1Právo220141(C), 1Právo220142(C), 1Právo220143(C), 1Právo220144(C)
13:50-14:30TYZ (od 08.02.2021) KOaHP PrF/2d-OBP-219/16 PKonkurzné právo137Kubinec1Právo220141(B), 1Právo220142(B), 1Právo220143(B), 1Právo220144(B)
14:40-15:20TYZ (od 08.02.2021) KOaHP PrF/2d-OBP-219/16 SKonkurzné právo137Kubinec1Právo220142(B), 1Právo220141(B), 1Právo220143(B), 1Právo220144(B)
15:30-16:50TYZ (od 08.02.2021) KMEPaPK PrF/2d-MEP-325/20 CKlinika ochrany osobných údajov2071Právo220141(C), 1Právo220142(C), 1Právo220143(C), 1Právo220144(C)vyučuje JUDr. Kevická
18:00-19:20TYZ (od 08.02.2021) KMEPaPK PrF/2d-MEP-318/19 CPrávna klinika stáží II.Saktorová1Právo220141(C), 1Právo220142(C), 1Právo220143(C), 1Právo220144(C)
08:50-10:10TYZ (od 08.02.2021) KOaHP PrF/2d-OBP-209/16 SPrávo obchodných spoločností137Ušiaková1Právo220141(B), 1Právo220142(B), 1Právo220143(B), 1Právo220144(B)
10:30-11:10TYZ (od 08.02.2021) KTPKKaFD PrF/2d-TRP-210/16 SKriminológia207Ondrejková1Právo220141(B), 1Právo220142(B)
15:30-16:50TYZ (od 08.02.2021) KTPKKaFD PrF/2d-TRP-306/16 PSúdne lekárstvoMPSŤažký1Právo220141(C), 1Právo220142(C), 1Právo220143(C), 1Právo220144(C)
17:10-18:30TYZ (od 08.02.2021) KMEPaPK PrF/2d-MEP-207/16 SMedzinárodný civilný procesLevrinc1Právo220141(B), 1Právo220142(B), 1Právo220143(B), 1Právo220144(B)
Ut
08:00-08:40TYZ (od 09.02.2021) KMaEP PrF/2d-MEP-241/18 CKlinika právneho poradenstva I.Saktorová1Právo220141(B), 1Právo220142(B), 1Právo220143(B), 1Právo220144(B)
08:50-10:10TYZ (od 09.02.2021) KOaHP PrF/2d-OBP-108/16 PObchodné právo II.MPSĎurica1Právo220141(A), 1Právo220142(A), 1Právo220143(A), 1Právo220144(A)
10:30-11:50TYZ (od 09.02.2021) KTPKKaFD PrF/2d-TRP-106/16 STrestné právo hmotné II.131Orviský1Právo220143(A)
13:00-14:20TYZ (od 09.02.2021) KMEPaPK PrF/2d-MEP-208/16 SLegal English210Schneiderová1Právo220141(B), 1Právo220142(B), 1Právo220143(B), 1Právo220144(B)
14:40-16:00TYZ (od 09.02.2021) KTPKKaFD PrF/2d-TRP-106/16 STrestné právo hmotné II.131Orviský1Právo220141(A)
16:20-17:40TYZ (od 09.02.2021) KMEPaPK PrF/2d-MEP-207/16 PMedzinárodný civilný procesLevrinc1Právo220142(B), 1Právo220141(B), 1Právo220143(B), 1Právo220144(B)
10:30-11:50TYZ (od 09.02.2021) KOaHP PrF/2d-OBP-108/16 SObchodné právo II.137Némethová1Právo220142(A)
14:40-16:00TYZ (od 09.02.2021) KTPKKaFD PrF/2d-TRP-106/16 STrestné právo hmotné II.210Klimek1Právo220142(A)
16:20-17:40TYZ (od 09.02.2021) KTPKKaFD PrF/2d-TRP-307/16 PSúdna psychológiaMPSPavlík1Právo220141(C), 1Právo220142(C), 1Právo220143(C), 1Právo220144(C)
14:40-16:00TYZ (od 09.02.2021) KTPKKaFD PrF/2d-TRP-106/16 STrestné právo hmotné II.207Deset1Právo220144(A)
St
08:00-09:20TYZ (od 10.02.2021) KObčP PrF/2d-OČP-211/16 PPrávo duševného vlastníctva1281Právo220141(B), 1Právo220142(B), 1Právo220143(B), 1Právo220144(B)vyučuje JUDr. Drahomíra Dibdiaková
09:40-10:20TYZ (od 10.02.2021) KFaSP PrF/2d-FSP-245/20 SDaňové právo v teórii a praxi131Kubincová, Bilas Ševčiková1Právo220141(B), 1Právo220142(B), 1Právo220143(B), 1Právo220144(B)
10:30-11:50TYZ (od 10.02.2021) KTPKKaFD PrF/2d-TRP-106/16 PTrestné právo hmotné II.MPSKlátik, Mencerová, Klimek1Právo220141(A), 1Právo220142(A), 1Právo220143(A), 1Právo220144(A)
13:00-13:40TYZ (od 10.02.2021) KTPKKaFD PrF/2d-TRP-210/16 PKriminológiaMPSKlátik, Mencerová, Klimek1Právo220141(B), 1Právo220142(B), 1Právo220143(B), 1Právo220144(B)
13:50-15:10TYZ (od 10.02.2021) KPPaPSZ PrF/2d-PRP-101/16 PPracovné právoMPSTkáč, Švec1Právo220141(A), 1Právo220142(A), 1Právo220143(A), 1Právo220144(A)
15:30-16:50TYZ (od 10.02.2021) KTPKKaFD PrF/2d-TRP-104/16 PTrestné právo procesné I.MPSKlátik, Deset, Ivor1Právo220141(A), 1Právo220142(A), 1Právo220143(A), 1Právo220144(A)
17:10-17:50TYZ (od 10.02.2021) KFaSP PrF/2d-FSP-236/17 PPrávo európskych štrukturálnych a investičných fondov II.216Píry, Pekár1Právo220141(B), 1Právo220142(B), 1Právo220143(B), 1Právo220144(B)
18:00-18:40TYZ (od 10.02.2021) KFaSP PrF/2d-FSP-236/17 SPrávo európskych štrukturálnych a investičných fondov II.216Píry, Pekár1Právo220141(B), 1Právo220142(B), 1Právo220143(B), 1Právo220144(B)
18:50-20:10TYZ (od 10.02.2021) KMaEP PrF/2d-MEP-240/18 CPrávna klinika pre komunity (street law) II.Saktorová1Právo220141(B), 1Právo220142(B), 1Právo220143(B), 1Právo220144(B)
08:50-09:30TYZ (od 10.02.2021) KFaSP PrF/2d-FSP-245/20 PDaňové právo v teórii a praxi131Kubincová, Bilas Ševčiková1Právo220141(B), 1Právo220142(B), 1Právo220143(B), 1Právo220144(B)
09:40-10:20TYZ (od 10.02.2021) KObčP PrF/2d-OČP-211/16 SPrávo duševného vlastníctva1281Právo220141(B), 1Právo220142(B), 1Právo220143(B), 1Právo220144(B)vyučuje JUDr. Drahomíra Dibdiaková
Št
08:00-08:40TYZ (od 11.02.2021) KMEPaPK PrF/2d-MEP-315/19 CKlinika právnej vedeckej činnosti II.Saktorová1Právo220141(C), 1Právo220142(C), 1Právo220143(C), 1Právo220144(C)
08:50-10:10TYZ (od 11.02.2021) KPPaPSZ PrF/2d-PRP-101/16 SPracovné právo207Petríková1Právo220142(A)
10:30-11:50TYZ (od 11.02.2021) KPPaPSZ PrF/2d-PRP-101/16 SPracovné právo207Petríková1Právo220141(A)
13:00-14:20TYZ (od 11.02.2021) KObčP PrF/2d-OČP-216/16 SKlinika občianskeho práva I.131Takáč1Právo220143(B), 1Právo220144(B)
14:40-16:00TYZ (od 11.02.2021) KTPKKaFD PrF/2d-TRP-104/16 STrestné právo procesné I.137Maďar1Právo220143(A)
16:20-17:40TYZ (od 11.02.2021) KTPKKaFD PrF/2d-TRP-104/16 STrestné právo procesné I.128Ševčík1Právo220141(A)
08:50-10:10TYZ (od 11.02.2021) KPPaPSZ PrF/2d-PRP-101/16 SPracovné právo210Dušeková Schuszteková1Právo220143(A)
10:30-11:50TYZ (od 11.02.2021) KPPaPSZ PrF/2d-PRP-101/16 SPracovné právo210Dušeková Schuszteková1Právo220144(A)
14:40-16:00TYZ (od 11.02.2021) KTPKKaFD PrF/2d-TRP-104/16 STrestné právo procesné I.128Ševčík, Klátik, Klimek, Deset1Právo220144(A)
16:20-17:40TYZ (od 11.02.2021) KTPKKaFD PrF/2d-TRP-104/16 STrestné právo procesné I.137Maďar1Právo220142(A)
08:50-10:10TYZ (od 11.02.2021) KOaHP PrF/2d-OBP-108/16 SObchodné právo II.128Ušiaková1Právo220141(A)
10:30-11:50TYZ (od 11.02.2021) KOaHP PrF/2d-OBP-108/16 SObchodné právo II.128Ušiaková1Právo220143(A)
14:40-16:00TYZ (od 11.02.2021) KObčP PrF/2d-OČP-216/16 SKlinika občianskeho práva I.131Ďurana1Právo220141(B), 1Právo220142(B)
Pi
Deň
8:00-9:00
9:00-10:00
10:00-11:00
11:00-12:00
12:00-13:00
13:00-14:00
14:00-15:00
15:00-16:00
16:00-17:00
17:00-18:00
18:00-19:00
19:00-20:00
20:00-21:00