Rozvrh hodín
3Právo12014* - právo - (Jednoodborové štúdium, bakalársky I. st., denná forma), 2020/2021, Letný semester
Deň
8:00-9:00
9:00-10:00
10:00-11:00
11:00-12:00
12:00-13:00
13:00-14:00
14:00-15:00
15:00-16:00
16:00-17:00
17:00-18:00
18:00-19:00
19:00-20:00
20:00-21:00
Po
08:50-10:10TYZ (od 08.02.2021) KObčP PrF/1d-OČP-240/16 SMedicínske právo134Ševcová3Právo120141(B), 3Právo120142(B), 3Právo120143(B), 3Právo120144(B)
10:30-11:10TYZ (od 08.02.2021) KObčP PrF/1d-OČP-240/16 PMedicínske právo134Ševcová3Právo120141(B), 3Právo120142(B), 3Právo120143(B), 3Právo120144(B)
13:00-13:40TYZ (od 08.02.2021) KObčP PrF/1d-OČP-245/20 PFarmaceutické právo1343Právo120141(B), 3Právo120142(B), 3Právo120143(B), 3Právo120144(B)vyučuje Mgr. Kristína Slámková
13:50-14:30TYZ (od 08.02.2021) KObčP PrF/1d-OČP-245/20 SFarmaceutické právo1343Právo120141(B), 3Právo120142(B), 3Právo120143(B), 3Právo120144(B)vyučuje Mgr. Kristína Slámková
15:30-16:10TYZ (od 08.02.2021) KObčP PrF/1d-OČP-235/16 PRodinné právo134Cvengová3Právo120141(B), 3Právo120142(B), 3Právo120143(B), 3Právo120144(B)
16:20-17:00TYZ (od 08.02.2021) KObčP PrF/1d-OČP-235/16 SRodinné právo134Cvengová3Právo120141(B), 3Právo120144(B)
17:10-17:50TYZ (od 08.02.2021) KObčP PrF/1d-OČP-235/16 SRodinné právo134Cvengová3Právo120142(B), 3Právo120143(B)
Ut
08:50-09:30TYZ (od 09.02.2021) KMEPaPK PrF/1d-MEP-239/16 PHumanitárne a vojnové právo128Vaško3Právo120141(B), 3Právo120142(B), 3Právo120143(B), 3Právo120144(B)
09:40-10:20TYZ (od 09.02.2021) KMEPaPK PrF/1d-MEP-239/16 SHumanitárne a vojnové právo128Vaško3Právo120141(B), 3Právo120142(B), 3Právo120143(B), 3Právo120144(B)
10:30-11:10TYZ (od 09.02.2021) KObčP PrF/1d-OČP-122/16 SObčianske právo procesné II.134Ševcová3Právo120141(A)
11:20-12:05TYZ (od 09.02.2021) KObčP PrF/1d-OČP-122/16 SObčianske právo procesné II.134Ševcová3Právo120142(A)
13:00-14:20TYZ (od 09.02.2021) KObčP PrF/1d-OČP-122/16 PObčianske právo procesné II.MPSGandžalová3Právo120141(A), 3Právo120142(A), 3Právo120143(A), 3Právo120144(A)
14:40-15:20TYZ (od 09.02.2021) KObčP PrF/1d-OČP-122/16 SObčianske právo procesné II.128Čipka3Právo120143(A)
15:30-16:10TYZ (od 09.02.2021) KObčP PrF/1d-OČP-122/16 SObčianske právo procesné II.128Čipka3Právo120144(A)
St
08:00-08:40TYZ (od 10.02.2021) KSP PrF/1d-FSP-123/16 PSprávne súdnictvo223Píry3Právo120141(A), 3Právo120142(A), 3Právo120143(A), 3Právo120144(A)
08:50-09:30TYZ (od 10.02.2021) KSP PrF/1d-FSP-123/16 SSprávne súdnictvo216Píry3Právo120144(A)
09:40-10:20TYZ (od 10.02.2021) KSP PrF/1d-FSP-123/16 SSprávne súdnictvo216Píry3Právo120143(A)
10:30-11:10TYZ (od 10.02.2021) KOHaFP PrF/1d-FSP-120/16 SFinančné právo - všeobecná časť131Kubincová, Bilas Ševčiková3Právo120143(A)
11:20-12:00TYZ (od 10.02.2021) KOHaFP PrF/1d-FSP-120/16 SFinančné právo - všeobecná časť131Kubincová, Bilas Ševčiková3Právo120144(A)
13:00-13:40TYZ (od 10.02.2021) KFaSP PrF/1d-FSP-241/16 PKomunálne právo131Kubincová, Píry, Barancová3Právo120142(B), 3Právo120141(B), 3Právo120143(B), 3Právo120144(B)
13:50-14:30TYZ (od 10.02.2021) KOHaFP PrF/1d-FSP-120/16 SFinančné právo - všeobecná časť131Kubincová, Bilas Ševčiková3Právo120141(A)
14:40-15:20TYZ (od 10.02.2021) KOHaFP PrF/1d-FSP-120/16 SFinančné právo - všeobecná časť131Kubincová, Bilas Ševčiková3Právo120142(A)
Št
08:50-10:10TYZ (od 11.02.2021) KOHaFP PrF/1d-FSP-120/16 PFinančné právo - všeobecná časťMPSKubincová, Bilas Ševčiková3Právo120142(A), 3Právo120141(A), 3Právo120143(A), 3Právo120144(A)
13:50-14:30TYZ (od 11.02.2021) KSP PrF/1d-FSP-123/16 SSprávne súdnictvo216Píry3Právo120141(A)
14:40-15:20TYZ (od 11.02.2021) KSP PrF/1d-FSP-123/16 SSprávne súdnictvo216Píry3Právo120142(A)
Pi
Deň
8:00-9:00
9:00-10:00
10:00-11:00
11:00-12:00
12:00-13:00
13:00-14:00
14:00-15:00
15:00-16:00
16:00-17:00
17:00-18:00
18:00-19:00
19:00-20:00
20:00-21:00