Rozvrh hodín
2Právo12014* - právo - (Jednoodborové štúdium, bakalársky I. st., denná forma), 2021/2022, Zimný semester
Deň
8:00-9:00
9:00-10:00
10:00-11:00
11:00-12:00
12:00-13:00
13:00-14:00
14:00-15:00
15:00-16:00
16:00-17:00
17:00-18:00
18:00-19:00
19:00-20:00
20:00-21:00
Po
08:50-10:10TYZ (od 20.09.2021) KMEPaPK PrF/1d-MEP-217/16 PMedzinárodné vzťahySuchý2Právo1201401(B), 2Právo1201402(B), 2Právo1201403(B), 2Právo1201404(B), 2Právo1201405(B), 2Právo1201406(B)
10:30-11:10TYZ (od 20.09.2021) KMEPaPK PrF/1d-MEP-217/16 SMedzinárodné vzťahySuchý2Právo1201401(B), 2Právo1201402(B), 2Právo1201403(B)
11:20-12:00TYZ (od 20.09.2021) KMEPaPK PrF/1d-MEP-217/16 SMedzinárodné vzťahySuchý2Právo1201404(B), 2Právo1201405(B), 2Právo1201406(B)
13:00-14:20TYZ (od 20.09.2021) KMEPaPK PrF/1d-MEP-220/16 PSvetové právne systémyJúdová2Právo1201401(B), 2Právo1201402(B), 2Právo1201403(B), 2Právo1201404(B), 2Právo1201405(B), 2Právo1201406(B)
14:40-15:20TYZ (od 20.09.2021) KMEPaPK PrF/1d-MEP-220/16 SSvetové právne systémyJúdová2Právo1201401(B), 2Právo1201402(B), 2Právo1201403(B)
15:30-16:10TYZ (od 20.09.2021) KMEPaPK PrF/1d-MEP-220/16 SSvetové právne systémyJúdová2Právo1201404(B), 2Právo1201405(B), 2Právo1201406(B)
16:20-17:40TYZ (od 20.09.2021) KMEPaPK PrF/1d-MEP-108/16 SMedzinárodné právo verejné I.Králik2Právo1201401(A)
Ut
08:00-09:20TYZ (od 21.09.2021) KTŠaP PrF/1d-TŠP-226/16 PPolitické a právne myslenie v EurópeKlečková2Právo1201401(B), 2Právo1201402(B), 2Právo1201403(B), 2Právo1201404(B), 2Právo1201405(B), 2Právo1201406(B)
09:40-10:20TYZ (od 21.09.2021) KTŠaP PrF/1d-TŠP-226/16 SPolitické a právne myslenie v EurópeKlečková2Právo1201401(B), 2Právo1201402(B), 2Právo1201403(B), 2Právo1201404(B), 2Právo1201405(B), 2Právo1201406(B)
10:30-11:50TYZ (od 21.09.2021) KÚP PrF/1d-ÚSP-115/16 PÚstavné právo II.Baraník2Právo1201401(A), 2Právo1201402(A), 2Právo1201403(A), 2Právo1201404(A), 2Právo1201405(A), 2Právo1201406(A)
12:10-12:50TYZ (od 21.09.2021) KÚP PrF/1d-ÚSP-247/21 STeória a prax legislatívyČellár2Právo1201401(B), 2Právo1201402(B), 2Právo1201403(B), 2Právo1201404(B), 2Právo1201405(B), 2Právo1201406(B)
13:00-14:20TYZ (od 21.09.2021) KMEPaPK PrF/1d-MEP-108/16 SMedzinárodné právo verejné I.Levrinc2Právo1201404(A)
14:40-16:00TYZ (od 21.09.2021) KMEPaPK PrF/1d-MEP-108/16 SMedzinárodné právo verejné I.Králik2Právo1201403(A)
16:20-17:40TYZ (od 21.09.2021) KÚP PrF/1d-ÚSP-247/21 PTeória a prax legislatívyBaraník2Právo1201401(B), 2Právo1201402(B), 2Právo1201403(B), 2Právo1201404(B), 2Právo1201405(B), 2Právo1201406(B)
13:00-14:20TYZ (od 21.09.2021) KÚP PrF/1d-ÚSP-115/16 SÚstavné právo II.Baraník2Právo1201401(A)
14:40-16:00TYZ (od 21.09.2021) KÚP PrF/1d-ÚSP-115/16 SÚstavné právo II.Baraník2Právo1201402(A)
13:00-14:20TYZ (od 21.09.2021) KÚP PrF/1d-ÚSP-115/16 SÚstavné právo II.Ondrová2Právo1201405(A)
St
08:00-09:20TYZ (od 22.09.2021) KFaSP PrF/1d-FSP-111/16 PSprávne právo hmotné I.Pekár2Právo1201401(A), 2Právo1201402(A), 2Právo1201403(A), 2Právo1201404(A), 2Právo1201405(A), 2Právo1201406(A)
09:40-11:00TYZ (od 22.09.2021) KMEPaPK PrF/1d-MEP-118/16 SPrávo Európskej únieSaktorová2Právo1201405(A)
11:20-12:40TYZ (od 22.09.2021) KMEPaPK PrF/1d-MEP-118/16 SPrávo Európskej únieKunová2Právo1201402(A)
13:00-14:20TYZ (od 22.09.2021) KMEPaPK PrF/1d-MEP-118/16 SPrávo Európskej únieKunová2Právo1201401(A)
14:40-15:20TYZ (od 22.09.2021) KFaSP PrF/1d-FSP-111/16 SSprávne právo hmotné I.Píry2Právo1201406(A)
15:30-16:10TYZ (od 22.09.2021) KDŠaP PrF/1d-DŠP-244/19 PPrávny poriadok v Československu po roku 1945Skaloš2Právo1201402(B), 2Právo1201403(B), 2Právo1201404(B), 2Právo1201405(B), 2Právo1201406(B), 2Právo1201401(B)
16:20-17:00TYZ (od 22.09.2021) KDŠaP PrF/1d-DŠP-244/19 CPrávny poriadok v Československu po roku 1945Skaloš2Právo1201401(B), 2Právo1201402(B), 2Právo1201403(B), 2Právo1201404(B), 2Právo1201405(B), 2Právo1201406(B)
09:40-11:00TYZ (od 22.09.2021) KMEPaPK PrF/1d-MEP-108/16 SMedzinárodné právo verejné I.Suchý2Právo1201406(A)
11:20-12:40TYZ (od 22.09.2021) KMEPaPK PrF/1d-MEP-118/16 SPrávo Európskej únieSaktorová2Právo1201404(A)
13:00-13:40TYZ (od 22.09.2021) KFaSP PrF/1d-FSP-111/16 SSprávne právo hmotné I.Píry2Právo1201404(A)
13:50-14:30TYZ (od 22.09.2021) KFaSP PrF/1d-FSP-111/16 SSprávne právo hmotné I.Píry2Právo1201405(A)
09:40-10:20TYZ (od 22.09.2021) KFaSP PrF/1d-FSP-111/16 SSprávne právo hmotné I.Pekár2Právo1201402(A)
10:30-11:10TYZ (od 22.09.2021) KFaSP PrF/1d-FSP-111/16 SSprávne právo hmotné I.Pekár2Právo1201401(A)
11:20-12:40TYZ (od 22.09.2021) KMEPaPK PrF/1d-MEP-108/16 SMedzinárodné právo verejné I.Suchý2Právo1201405(A)
13:00-14:20TYZ (od 22.09.2021) KÚP PrF/1d-ÚSP-115/16 SÚstavné právo II.Ondrová2Právo1201403(A)
09:40-11:00TYZ (od 22.09.2021) KÚP PrF/1d-ÚSP-115/16 SÚstavné právo II.Ondrová2Právo1201404(A)
12:10-12:50TYZ (od 22.09.2021) KFaSP PrF/1d-FSP-111/16 SSprávne právo hmotné I.Píry2Právo1201403(A)
11:20-12:40TYZ (od 22.09.2021) KÚP PrF/1d-ÚSP-115/16 SÚstavné právo II.Ondrová2Právo1201406(A)
Št
08:00-08:40TYZ (od 23.09.2021) KFaSP PrF/1d-FSP-224/16 PZáklady financiíJamrichová2Právo1201401(B), 2Právo1201402(B), 2Právo1201403(B), 2Právo1201404(B), 2Právo1201405(B), 2Právo1201406(B)
08:50-10:10TYZ (od 23.09.2021) KMEPaPK PrF/1d-MEP-118/16 PPrávo Európskej únieKunová2Právo1201401(A), 2Právo1201402(A), 2Právo1201403(A), 2Právo1201404(A), 2Právo1201405(A), 2Právo1201406(A)
10:30-11:50TYZ (od 23.09.2021) KMEPaPK PrF/1d-MEP-118/16 SPrávo Európskej únieSaktorová2Právo1201406(A)
12:10-13:30TYZ (od 23.09.2021) KMEPaPK PrF/1d-MEP-118/16 SPrávo Európskej únieSaktorová2Právo1201403(A)
14:40-16:00TYZ (od 23.09.2021) KMEPaPK PrF/1d-MEP-108/16 PMedzinárodné právo verejné I.Králik2Právo1201401(A), 2Právo1201402(A), 2Právo1201403(A), 2Právo1201404(A), 2Právo1201405(A), 2Právo1201406(A)
16:20-17:40TYZ (od 23.09.2021) KMEPaPK PrF/1d-MEP-108/16 SMedzinárodné právo verejné I.Králik2Právo1201402(A)
10:30-11:50TYZ (od 23.09.2021) KMEPaPK PrF/1d-MEP-218/16 SThe Language of Emloyment, Tort and Business LawSchneiderová2Právo1201401(B), 2Právo1201402(B), 2Právo1201403(B)
12:10-13:30TYZ (od 23.09.2021) KMEPaPK PrF/1d-MEP-218/16 SThe Language of Emloyment, Tort and Business LawSchneiderová2Právo1201404(B), 2Právo1201405(B), 2Právo1201406(B)
Pi
Deň
8:00-9:00
9:00-10:00
10:00-11:00
11:00-12:00
12:00-13:00
13:00-14:00
14:00-15:00
15:00-16:00
16:00-17:00
17:00-18:00
18:00-19:00
19:00-20:00
20:00-21:00