Rozvrh hodín
1Právo12014* - právo - (Jednoodborové štúdium, bakalársky I. st., denná forma), 2021/2022, Zimný semester
Deň
8:00-9:00
9:00-10:00
10:00-11:00
11:00-12:00
12:00-13:00
13:00-14:00
14:00-15:00
15:00-16:00
16:00-17:00
17:00-18:00
18:00-19:00
19:00-20:00
20:00-21:00
Po
08:00-09:20TYZ (od 20.09.2021) KTŠaP PrF/1d-TŠP-102/16 PTeória štátuJúda1Právo1201401(A), 1Právo1201410(A), 1Právo1201402(A), 1Právo1201403(A), 1Právo1201404(A), 1Právo1201405(A), 1Právo1201406(A), 1Právo1201407(A), 1Právo1201408(A), 1Právo1201409(A)
09:40-11:00TYZ (od 20.09.2021) KDŠaP PrF/1d-DŠP-103/16 PDejiny štátu a práva na území Slovenska I.Mičková, Skaloš1Právo1201407(A), 1Právo1201401(A), 1Právo1201410(A), 1Právo1201402(A), 1Právo1201403(A), 1Právo1201404(A), 1Právo1201405(A), 1Právo1201406(A), 1Právo1201408(A), 1Právo1201409(A)
11:20-12:40TYZ (od 20.09.2021) KMEPaPK PrF/1d-MEP-201/16 SIntroduction to Legal EnglishSchneiderová1Právo1201410(B), 1Právo1201407(B), 1Právo1201408(B), 1Právo1201409(B)
13:00-14:20TYZ (od 20.09.2021) KMEPaPK PrF/1d-MEP-201/16 SIntroduction to Legal EnglishSchneiderová1Právo1201401(B), 1Právo1201402(B), 1Právo1201403(B)
14:40-16:00TYZ (od 20.09.2021) KMEPaPK PrF/1d-MEP-201/16 SIntroduction to Legal EnglishSchneiderová1Právo1201404(B), 1Právo1201405(B), 1Právo1201406(B)
11:20-12:40TYZ (od 20.09.2021) KDŠaP PrF/1d-DŠP-103/16 SDejiny štátu a práva na území Slovenska I.Skaloš1Právo1201401(A)
13:00-14:20TYZ (od 20.09.2021) KDŠaP PrF/1d-DŠP-103/16 SDejiny štátu a práva na území Slovenska I.Mičková1Právo1201404(A)
14:40-16:00TYZ (od 20.09.2021) KDŠaP PrF/1d-DŠP-104/16 SDejiny práva štátov Európy a USALetková1Právo1201407(A)
11:20-12:40TYZ (od 20.09.2021) KDŠaP PrF/1d-DŠP-103/16 SDejiny štátu a práva na území Slovenska I.Mičková1Právo1201405(A)
13:00-14:20TYZ (od 20.09.2021) KDŠaP PrF/1d-DŠP-103/16 SDejiny štátu a práva na území Slovenska I.Skaloš1Právo1201407(A)
14:40-16:00TYZ (od 20.09.2021) KDŠaP PrF/1d-DŠP-103/16 SDejiny štátu a práva na území Slovenska I.Skaloš1Právo1201408(A)
11:20-12:40TYZ (od 20.09.2021) KTŠaP PrF/1d-TŠP-102/16 STeória štátuJúda1Právo1201402(A)
13:00-14:20TYZ (od 20.09.2021) KTŠaP PrF/1d-TŠP-102/16 STeória štátuKluknavská1Právo1201410(A)
14:40-16:00TYZ (od 20.09.2021) KTŠaP PrF/1d-TŠP-102/16 STeória štátuČellár1Právo1201401(A)
11:20-12:40TYZ (od 20.09.2021) KTŠaP PrF/1d-TŠP-102/16 STeória štátuČellár1Právo1201404(A)
13:00-14:20TYZ (od 20.09.2021) KTŠaP PrF/1d-TŠP-102/16 STeória štátuJúda1Právo1201405(A)
14:40-16:00TYZ (od 20.09.2021) KTŠaP PrF/1d-TŠP-102/16 STeória štátuKluknavská1Právo1201409(A)
11:20-12:40TYZ (od 20.09.2021) KTŠaP PrF/1d-TŠP-102/16 STeória štátuKluknavská1Právo1201406(A)
13:00-14:20TYZ (od 20.09.2021) KTŠaP PrF/1d-TŠP-102/16 STeória štátuČellár1Právo1201408(A)
Ut
08:00-09:20TYZ (od 21.09.2021) KDŠaP PrF/1d-DŠP-104/16 PDejiny práva štátov Európy a USAŠošková1Právo1201401(A), 1Právo1201410(A), 1Právo1201402(A), 1Právo1201403(A), 1Právo1201404(A), 1Právo1201405(A), 1Právo1201406(A), 1Právo1201407(A), 1Právo1201408(A), 1Právo1201409(A)
09:40-10:20TYZ (od 21.09.2021) KTŠaP PrF/1d-TŠP-213/16 SZáklady sociológie právaKluknavská1Právo1201410(B), 1Právo1201404(B)
10:30-11:10TYZ (od 21.09.2021) KTŠaP PrF/1d-TŠP-213/16 SZáklady sociológie právaKluknavská1Právo1201406(B), 1Právo1201405(B)
11:20-12:00TYZ (od 21.09.2021) KTŠaP PrF/1d-TŠP-213/16 SZáklady sociológie právaKluknavská1Právo1201401(B), 1Právo1201402(B), 1Právo1201403(B)
12:10-12:50TYZ (od 21.09.2021) KTŠaP PrF/1d-TŠP-213/16 SZáklady sociológie právaKluknavská1Právo1201407(B), 1Právo1201408(B), 1Právo1201409(B)
13:00-14:20TYZ (od 21.09.2021) KDŠaP PrF/1d-DŠP-101/16 PRímske právo I.Turošík1Právo1201401(A), 1Právo1201410(A), 1Právo1201402(A), 1Právo1201403(A), 1Právo1201404(A), 1Právo1201405(A), 1Právo1201406(A), 1Právo1201407(A), 1Právo1201408(A), 1Právo1201409(A)
14:40-16:00TYZ (od 21.09.2021) KDŠaP PrF/1d-DŠP-104/16 SDejiny práva štátov Európy a USALetková1Právo1201409(A)
16:20-17:00TYZ (od 21.09.2021) KTŠaP PrF/1d-TŠP-213/16 PZáklady sociológie právaKluknavská1Právo1201401(B), 1Právo1201410(B), 1Právo1201402(B), 1Právo1201403(B), 1Právo1201404(B), 1Právo1201405(B), 1Právo1201406(B), 1Právo1201407(B), 1Právo1201408(B), 1Právo1201409(B)
09:40-11:00TYZ (od 21.09.2021) KDŠaP PrF/1d-DŠP-104/16 SDejiny práva štátov Európy a USAŠošková1Právo1201401(A)
11:20-12:00TYZ (od 21.09.2021) KDŠaP PrF/1d-DŠP-101/16 SRímske právo I.Kubošiová1Právo1201404(A)
12:10-12:50TYZ (od 21.09.2021) KDŠaP PrF/1d-DŠP-101/16 SRímske právo I.Kubošiová1Právo1201401(A)
14:40-16:00TYZ (od 21.09.2021) KTŠaP PrF/1d-TŠP-102/16 STeória štátuČellár1Právo1201403(A)
09:40-10:20TYZ (od 21.09.2021) KDŠaP PrF/1d-DŠP-101/16 SRímske právo I.Kubošiová1Právo1201403(A)
10:30-11:10TYZ (od 21.09.2021) KDŠaP PrF/1d-DŠP-101/16 SRímske právo I.Turošík1Právo1201410(A)
11:20-12:40TYZ (od 21.09.2021) KDŠaP PrF/1d-DŠP-104/16 SDejiny práva štátov Európy a USALetková1Právo1201410(A)
14:40-16:00TYZ (od 21.09.2021) KTŠaP PrF/1d-TŠP-102/16 STeória štátuJúda1Právo1201407(A)
09:40-10:20TYZ (od 21.09.2021) KDŠaP PrF/1d-DŠP-101/16 SRímske právo I.Sihelská1Právo1201405(A)
10:30-11:10TYZ (od 21.09.2021) KDŠaP PrF/1d-DŠP-101/16 SRímske právo I.Kubošiová1Právo1201402(A)
11:20-12:40TYZ (od 21.09.2021) KDŠaP PrF/1d-DŠP-104/16 SDejiny práva štátov Európy a USAŠošková1Právo1201405(A)
09:40-10:20TYZ (od 21.09.2021) KDŠaP PrF/1d-DŠP-101/16 SRímske právo I.Turošík1Právo1201409(A)
10:30-11:10TYZ (od 21.09.2021) KDŠaP PrF/1d-DŠP-101/16 SRímske právo I.Sihelská1Právo1201407(A)
11:20-12:00TYZ (od 21.09.2021) KDŠaP PrF/1d-DŠP-101/16 SRímske právo I.Turošík1Právo1201408(A)
12:10-12:50TYZ (od 21.09.2021) KDŠaP PrF/1d-DŠP-101/16 SRímske právo I.Turošík1Právo1201406(A)
09:40-11:00TYZ (od 21.09.2021) KDŠaP PrF/1d-DŠP-104/16 SDejiny práva štátov Európy a USALetková1Právo1201408(A)
10:30-11:50TYZ (od 21.09.2021) KDŠaP PrF/1d-DŠP-103/16 SDejiny štátu a práva na území Slovenska I.Skaloš1Právo1201409(A)
St
08:00-09:20TYZ (od 22.09.2021) KTŠaP PrF/1d-TŠP-205/16 PZáklady právnej filozofie I.Klečková1Právo1201410(B), 1Právo1201404(B), 1Právo1201405(B), 1Právo1201406(B), 1Právo1201407(B), 1Právo1201408(B), 1Právo1201409(B), 1Právo1201401(B), 1Právo1201402(B), 1Právo1201403(B)
09:40-10:20TYZ (od 22.09.2021) KTŠaP PrF/1d-TŠP-205/16 SZáklady právnej filozofie I.Klečková1Právo1201410(B), 1Právo1201408(B), 1Právo1201409(B)
10:30-11:10TYZ (od 22.09.2021) KTŠaP PrF/1d-TŠP-205/16 SZáklady právnej filozofie I.Klečková1Právo1201404(B), 1Právo1201405(B), 1Právo1201406(B), 1Právo1201407(B)
11:20-12:00TYZ (od 22.09.2021) KTŠaP PrF/1d-TŠP-205/16 SZáklady právnej filozofie I.Klečková1Právo1201401(B), 1Právo1201402(B), 1Právo1201403(B)
13:50-14:30TYZ (od 22.09.2021) KFaSP PrF/1d-FSP-204/16 SVšeobecná ekonomická teóriaMazúrová1Právo1201406(B), 1Právo1201407(B), 1Právo1201408(B)
14:40-15:20TYZ (od 22.09.2021) KFaSP PrF/1d-FSP-204/16 SVšeobecná ekonomická teóriaMazúrová1Právo1201405(B), 1Právo1201409(B), 1Právo1201410(B)
15:30-16:10TYZ (od 22.09.2021) KFaSP PrF/1d-FSP-204/16 SVšeobecná ekonomická teóriaMazúrová1Právo1201401(B), 1Právo1201402(B), 1Právo1201403(B), 1Právo1201404(B)
16:20-17:00TYZ (od 22.09.2021) KFaSP PrF/1d-FSP-204/16 PVšeobecná ekonomická teóriaMazúrová1Právo1201401(B), 1Právo1201410(B), 1Právo1201402(B), 1Právo1201403(B), 1Právo1201404(B), 1Právo1201405(B), 1Právo1201406(B), 1Právo1201407(B), 1Právo1201408(B), 1Právo1201409(B)
10:30-11:50TYZ (od 22.09.2021) KDŠaP PrF/1d-DŠP-103/16 SDejiny štátu a práva na území Slovenska I.Skaloš1Právo1201410(A)
13:00-14:20TYZ (od 22.09.2021) KDŠaP PrF/1d-DŠP-103/16 SDejiny štátu a práva na území Slovenska I.Siskovič1Právo1201402(A)
14:40-16:00TYZ (od 22.09.2021) KDŠaP PrF/1d-DŠP-104/16 SDejiny práva štátov Európy a USAŠošková1Právo1201406(A)
09:40-11:00TYZ (od 22.09.2021) KDŠaP PrF/1d-DŠP-104/16 SDejiny práva štátov Európy a USAŠošková1Právo1201402(A)
11:20-12:40TYZ (od 22.09.2021) KDŠaP PrF/1d-DŠP-104/16 SDejiny práva štátov Európy a USAŠošková1Právo1201404(A)
13:00-14:20TYZ (od 22.09.2021) KDŠaP PrF/1d-DŠP-104/16 SDejiny práva štátov Európy a USAŠošková1Právo1201403(A)
09:40-11:00TYZ (od 22.09.2021) KDŠaP PrF/1d-DŠP-103/16 SDejiny štátu a práva na území Slovenska I.Siskovič1Právo1201403(A)
11:20-12:40TYZ (od 22.09.2021) KDŠaP PrF/1d-DŠP-103/16 SDejiny štátu a práva na území Slovenska I.Siskovič1Právo1201406(A)
Št
08:00-08:40TYZ (od 23.09.2021) KTŠaP PrF/1d-TŠP-301/16 PSociálna psychológia pre právnikovKlečková1nInTe*(C), 1nMAMAbc*(C), 1nUPPdb*(C), 1Právo1201401(C), 1Právo1201410(C), 1Právo1201402(C), 1Právo1201403(C), 1Právo1201404(C), 1Právo1201405(C), 1Právo1201406(C), 1Právo1201407(C), 1Právo1201408(C), 1Právo1201409(C), 1xSjZ01(C), 1xSjZ02(C), 1xSjZ03(C)
08:50-10:10TYZ (od 23.09.2021) KDŠaP PrF/1d-DŠP-203/16 SPrávnická latinčina I.Mičková1Právo1201410(B), 1Právo1201408(B), 1Právo1201409(B)
10:30-11:10TYZ (od 23.09.2021) KTŠaP PrF/1d-TŠP-301/16 SSociálna psychológia pre právnikovKlečková1Právo1201410(C), 1Právo1201406(C), 1Právo1201407(C), 1Právo1201408(C), 1Právo1201409(C), 1xSjZ01(C), 1xSjZ02(C), 1xSjZ03(C)
12:10-13:30TYZ (od 23.09.2021) KDŠaP PrF/1d-DŠP-203/16 SPrávnická latinčina I.Mičková1Právo1201405(B), 1Právo1201406(B), 1Právo1201407(B)
13:50-15:10TYZ (od 23.09.2021) KMEPaPK PrF/1d-MEP-202/16 SPrávna komunikácia v NJ I.Filipková1Právo1201401(B), 1Právo1201410(B), 1Právo1201402(B), 1Právo1201403(B), 1Právo1201404(B), 1Právo1201405(B), 1Právo1201406(B), 1Právo1201407(B), 1Právo1201408(B), 1Právo1201409(B)
09:40-10:20TYZ (od 23.09.2021) KTŠaP PrF/1d-TŠP-301/16 SSociálna psychológia pre právnikovKlečková1nInTe*(C), 1nMAMAbc*(C), 1nUPPdb*(C), 1Právo1201401(C), 1Právo1201402(C), 1Právo1201403(C), 1Právo1201404(C), 1Právo1201405(C)
10:30-11:50TYZ (od 23.09.2021) KDŠaP PrF/1d-DŠP-203/16 SPrávnická latinčina I.Mičková1Právo1201402(B), 1Právo1201403(B), 1Právo1201404(B), 1Právo1201401(B)
Pi
Deň
8:00-9:00
9:00-10:00
10:00-11:00
11:00-12:00
12:00-13:00
13:00-14:00
14:00-15:00
15:00-16:00
16:00-17:00
17:00-18:00
18:00-19:00
19:00-20:00
20:00-21:00