Rozvrh hodín
4PravBcEx14* - právo - (Jednoodborové štúdium, bakalársky I. st., externá forma), 2019/2020, Zimný semester
Dátumy Deň Čas Počet hodín Typ Názov Miestnosť Vyučujúci Poznámka
04.10.2019    Pi 08:00-10:15 Rodinné právo  131  Ucitela!!  Vyučujúci je: Mgr. Steinsdorferová 
04.10.2019    Pi 10:30-14:15 Správne súdnictvo  VPS  Píry   
04.10.2019    Pi 14:40-17:40 Správne súdnictvo  VPS  Píry   
05.10.2019    So 08:00-12:30 Finančné právo - všeobecná časť  131  Kubincová   
05.10.2019    So 13:00-15:15 Rodinné právo  131  Ucitela!!  Vyučujúci je: Mgr. Steinsdorferová 
05.10.2019    So 16:20-19:40 Základy pracovného práva  137  Petríková   
08.11.2019    Pi 08:00-12:30 Finančné právo - všeobecná časť  223  Kubincová, Kubincová   
08.11.2019    Pi 13:00-16:45 Základy pracovného práva  137  Slivka Bedlovičová   
08.11.2019    Pi 17:10-20:10 Medzinárodné právo verejné II.  MPS  Saktorová   
09.11.2019    So 08:00-15:00 Medzinárodné právo verejné II.  MPS  Saktorová   
09.11.2019    So 17:10-20:10 Základy pracovného práva  137  Petríková   
15.11.2019    Pi 09:00-15:00 Medicínske právo  219  Ševcová   
06.12.2019    Pi 08:00-11:45 Správne súdnictvo  VPS  Píry   
06.12.2019    Pi 13:00-16:00 Správne súdnictvo  VPS  Píry   
06.12.2019    Pi 16:20-20:05 Medzinárodné právo verejné II.  137  Saktorová   
07.12.2019    So 08:00-12:30 Finančné právo - všeobecná časť  131  Kubincová   
07.12.2019    So 13:00-16:00 Základy pracovného práva  137  Slivka Bedlovičová   
07.12.2019    So 17:10-19:25 Rodinné právo  131  Ucitela!!  Vyučujúci je: Mgr. Steinsdorferová 
Nezaradené akcie
          KObčP PrF/1e-OČP-240/16  Medicínske právo    Ševcová  4PravBcEx14*(B)     
          KMEPaPK PrF/1e-MEP-236/16  Právo medzinárodných organizácií    Levrinc  4PravBcEx14*(B)  Formou konzultácií! email: milos.levrinc@umb.sk, 0907 241 114   
          KMEPaPK PrF/1e-MEP-239/16  Humanitárne a vojnové právo    Vaško  4PravBcEx14*(B)  Formou konzultácie: prvé stretnutie 4.10 o 16:00 v kanc. č. 153!!!   
© AIS2