Nastavenie súborov cookie

Keď navštívite ktorúkoľvek internetovú stránku, táto stránka môže uložiť alebo obnoviť informácie o vašom prehliadači, najmä v podobe súborov cookie. Tieto informácie sa môžu týkať vás, vašich preferencií, vášho zariadenia alebo sa môžu použiť na to, aby stránka fungovala tak, ako očakávate. Tieto informácie vás zvyčajne neidentifikujú priamo, vďaka nim však môžete získať viac prispôsobený internetový obsah. V týchto nastaveniach si môžete vybrať, že niektoré typy súborov cookie nepovolíte. Po kliknutí na nadpisy jednotlivých kategórií sa dozviete viac a zmeníte svoje predvolené nastavenia. Mali by ste však vedieť, že blokovanie niektorých súborov cookie môže ovplyvniť vašu skúsenosť so stránkou a služby, ktoré vám môžeme ponúknuť. Viac informácií

Spravovať nastavenie súborov cookie

Nevyhnutne potrebné súbory cookie

Vždy aktívne

Tieto súbory cookie sú potrebné na zabezpečenie funkčnosti internetovej stránky a nemožno ich v našich systémoch vypnúť. Zvyčajne sa nastavujú len ako reakcia na vami vykonané činnosti, ktoré predstavujú žiadosť súvisiacu so službami, ako je napríklad nastavenie preferencií ochrany osobných údajov, prihlasovanie alebo vypĺňanie formulárov. Svoj prehliadač môžete nastaviť tak, aby blokoval alebo vás upozorňoval na takéto súbory cookie, v takom prípade však nemusia niektoré časti stránky fungovať.

Súbory cookie súvisiace s výkonom

Tieto súbory cookie nám umožňujú určiť počet návštev a zdroje návštevnosti, aby sme mohli merať a vylepšovať výkon našej stránky. Pomáhajú nám zistiť, ktoré stránky sú najviac a najmenej populárne, a vidieť, koľko návštevníkov sa na stránke pohybuje. Všetky informácie, ktoré tieto súbory cookie zbierajú, sú súhrnné, a teda anonymné. Ak tieto súbory cookie nepovolíte, nebudeme vedieť, kedy ste našu stránku navštívili.

Prehľad publikačnej činnosti

 

 

AAA Vedecké monografie vydané v zahraničných vydavateľstvách

AAA01           Slovak culture-specific items in translation of tourist-oriented texts / Anna Schneiderová ; rec. Marta Grossmanová, Zdzisław Majkut ... [et al.]. - 1. vyd. - Chicago : IVA HOUSE PUBLISHING, 2019. - 98 s. [5,70 AH]. - ISBN 978-0-9889930-7-5
[SCHNEIDEROVÁ, Anna (100%) - GROSSMANOVÁ, Marta (rec.) - MAJKUT, Zdzisław (rec.) - ŠTULAJTEROVÁ, Alena (rec.)]

 

AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách

AAB01           Banskobystrický pedagóg Ján Duchoň : priekopník vedeckého encyklopedizmu na latinskej škole 17. storočia na Slovensku / Anna Schneiderová ; rec. Róbert Jáger, Ivana Šošková. - 1. vyd. - Banská Bystrica : Belianum, 2019 ; Banská Bystrica : Vydavateľstvo Univerzity Mateja Bela - Belianum. - 108 s. [5,10 AH]. - ISBN 978-80-557-1544-5
[SCHNEIDEROVÁ, Anna (100%) - JÁGER, Róbert (rec.) - ŠOŠKOVÁ, Ivana (rec.)]

 

ADE Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch

ADE01           Skopos theory in the translation process = Teória Skopos v procese prekladu / Anna Schneiderová.
In Journal of modern science. - Józefów : Wydawnictvo Wyższej Szkoły Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi, 2012. - ISSN 1734-2031. - Tom 2, č. 13 (2012), s. 71-76.
[SCHNEIDEROVÁ, Anna (100%)]

 

ADE02           Legal discourse markers / Anna Schneiderová.
In Journal of modern science : JoMS. - Józefów : Wyższa szkoła gospodarki euroregionalnej im. Alcide de Gasperi, 2013. - ISSN 1734-2031. - No. 4/19 (2013), pp. 355-366.
[SCHNEIDEROVÁ, Anna (100%)]

 

ADE03           Lexical and semantic inaccuracies in the translation of specific legal texts / Anna Schneiderová.
In Law and forensic science [elektronický zdroj]. - [s.n.] : [s.l.], 2014. - ISSN 2080-9670. - online, vol. 8, no. 2 (2014), pp. 46-62.
[SCHNEIDEROVÁ, Anna (100%)]

 

ADE04           Standardy obsługi klienta w opinii klientów i pracowników galerii handlowych Trójmiasta = Standards of customer service in the opinion of clients and employees of the Tri-City Malls = Standardy obsluživanija klienta pomneniju klientov i rabotinikov torgovych centrov Trujmjasta / Agnieszka Rybowska, Joanna Newerli-Guz, Anna Schneiderová. - Spôsob prístupu: http://ibrkk.pl/id/63/Handel_Wewn%C4%99trzny.
In Handel Wewnętrzny [elektronický zdroj] : pismo środowiska badaczy problemów rynku. - Warszawa : Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur - Państwowy Instytut Badawczy, 2017. - ISSN 0438-5403. - online, roč. 63, č. 1 (2017), s. 307-318.
[RYBOWSKA, Agnieszka (34%) - NEWERLI-GUZ, Joanna (33%) - SCHNEIDEROVÁ, Anna (33%)]

 

ADE05           Historical background to English legal language / Anna Schneiderová. - Spôsob prístupu: http://www.jomswsge.com/Historical-Background-to-English-Legal-Language,92522,0,1.html.
In Journal of Modern Science. - Józefów : Wydawnictvo Wyższej Szkoły Gospodarki Euroregionalnej im. Alcie De Gasperi w Józefowie, 2018. - ISSN 1734-2031 (print). - online, vol. 37, no. 2 (2018), pp. 117-126.
[SCHNEIDEROVÁ, Anna (100%)]

 

ADE06           Terminological and historical backgrounds of the criminal law development: from the private law sector to the public law sector / Anna Schneiderová, Róbert Jáger.
In Journal of modern science. - Józefów : Wyższa Szkola Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie, 2018. - ISSN 1734-2031. - Vol. 38, Tom. 3 (July - September) (2018), s. 295-304.
[SCHNEIDEROVÁ, Anna (50%) - JÁGER, Róbert (50%)]

 

ADF Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch

ADF01           Právny preklad alebo keď "provision" nie je "provízia"... = Legal translation, or when "provision" is not "provízia"... / Anna Schneiderová.
In Štát a právo : vedecko-teoretický časopis pre otázky vedy o štáte a práve v Slovenskej republike. - Bratislava : Občianske združenie Štát a právo, 2016. - ISSN 1339-7753. - Roč. 3, č. 2 (2016), s. 244-254.
[SCHNEIDEROVÁ, Anna (100%)]

 

ADF02           Particularities of the terminological definition of the selected legal problem : špecifiká terminologického vymedzenia a definovania vybraného právneho problému / Anna Schneiderová.
In Štát a právo : vedecko-teoretický časopis pre otázky vedy o štáte a práve v Slovenskej republike. - Veľký Biel : Občianske združenie Štát a právo, 2017. - ISSN 1339-7753. - Roč. 4, č. 3 (2017), s. 344-350.
[SCHNEIDEROVÁ, Anna (100%)]

 

ADF03           Terminological aspects of referring to and content expression in the code of ethics for judges = Terminologické aspekty pomenúvania a obsahového vyjadrovania v etickom kódexe sudcu / Róbert Jáger, Anna Schneiderová.
In Štát a právo = State and law. - Banská Bystrica : Vydavateľstvo Univerzity Mateja Bela- Belianum : Vydavateľstvo Univerzity Mateja Bela - Belianum, 2018. - ISSN 1339-7753. - Roč. 5, č. 1-2 (2018), s. 85-92.
[JÁGER, Róbert (50%) - SCHNEIDEROVÁ, Anna (50%)]

 

ADF04           Translatologické špecifiká vybraných pojmov z oblasti pracovnoprávnych vzťahov = Translatological specifics of selected terms in the field of labor law relations / Anna Schneiderová.
In Štát a právo = State and law. - Banská Bystrica : Vydavateľstvo Univerzity Mateja Bela- Belianum : Vydavateľstvo Univerzity Mateja Bela - Belianum, 2018. - ISSN 1339-7753. - Roč. 5, č. 1-2 (2018), s. 150-162.
[SCHNEIDEROVÁ, Anna (100%)]

 

AEC Vedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách

AEC01           Klasifikácia právnych textov a problematika prekladu / Anna Schneiderová.
In Od textu k prekladu VIII / ed. Alena Ďuricová ; rec. Elena Baranová, Zuzana Bohušová. - 1. vyd. - Praha : Jednota tlumočníků a překladatelů, 2013. - ISBN 978-80-7374-095-5. - S. 96-110.
[SCHNEIDEROVÁ, Anna (100%)]

 

AEC02           Origin, development and legal regulation of a Societas Europaea / Katarína Harajdová, Anna Schneiderová.
In Comparative law in Eastern and Central Europe / ed. Bronislaw Sitek, Jakub J. Szczerbowski, Aleksander W. Bauknecht. - 1. vyd. - Newcastle upon Tyne : Cambridge Scholars Publishing, 2013. - ISBN 978-1-4438-4898-5. - S. 210-218.
[BLŠÁKOVÁ, Katarína (50%) - SCHNEIDEROVÁ, Anna (50%)]

 

AEC03           Legal languages translation and comparative law / Anna Schneiderová.
In Private interest and public interest in European legal tradition / edited by Bronisław Sitek, Jakub J. Szczerbowski ... [et al.] ; rec. Viktoriya Serzhanova. - 1. vyd. - Olsztyn : Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, 2015. - ISBN 978-83-62383-55-9. - S. 409-417.
[SCHNEIDEROVÁ, Anna (100%)]

 

AEC04           Didactic rendering of a legal text related to the transfer of ownership / Anna Schneiderová.
In Private interest and public interest in European legal tradition / edited by Bronisław Sitek, Jakub J. Szczerbowski ... [et al.] ; rec. Viktoriya Serzhanova. - 1. vyd. - Olsztyn : Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, 2015. - ISBN 978-83-62383-55-9. - S. 418-431.
[SCHNEIDEROVÁ, Anna (100%)]

 

AEC05           Zradné slová v preklade právneho textu / Anna Schneiderová.
In Od textu k prekladu IX / ed. Alena Ďuricová ; rec. Elena Baranová, Zdenko Dobrík. - 1. vyd. - Praha : Jednota tlumočníků a překladatelů, 2014. - ISBN 978-80-7374-119-8. - S. 140-153.
[SCHNEIDEROVÁ, Anna (100%)]

 

AEC06           The ensuring of protection of human rights in the criminal law of the Slovak Republic / Dušan Korgo, Anna Schneiderová.
In Zasada proporcjonalności a ochrona praw podstawowych w państwach Europy = The principle of proportionality and the protection of the fundamental rights in the European states / rec. Mariusz Jabłoński, Rafał Wojciechowski. - 1. vyd. - Wałbrzych, Poľsko : Wydawnictwo Państwowej Wyźszej Szkoly Zawodowej im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu, 2015. - ISBN 978-83-63839-33-8. - S. 193-198.
[KORGO, Dušan (50%) - SCHNEIDEROVÁ, Anna (50%)]

 

AEC07           Výučba anglickej právnej terminológie s prihliadnutím na cieľovú skupinu / Anna Schneiderová.
In Od textu k prekladu X / ed. Alena Ďuricová ; rec. Elena Baranová, Zdenko Dobrík. - 1. vyd. - Praha : Jednota tlumočníků a překladatelů, 2015. - ISBN 978-80-7374-121-1. - S. 63-74.
[SCHNEIDEROVÁ, Anna (100%)]

 

AED Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách

AED01           Odlišnosti v obsahu pomenovania právnickej profesie v právnom systéme Anglicka a Walesu a právnom systéme Slovenskej republiky / Anna Schneiderová.
In Notitiae Novae Facultatis Iuridicae Universitatis Matthiae Beli Neosolii / zost. Jozef Beňa ; rec. Pavel Kandráč, Zoltán Valentovič, Elena Vallová ... [et al.]. Roč. 3. - 1. vyd. - Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, 1999. - ISBN 80-8055-247-9. - S. 163-173.
[SCHNEIDEROVÁ, Anna (100%)]

 

AED02           Lingvistické vlastnosti anglického právneho textu - náčrt / Anna Schneiderová.
In Notitiae Novae Facultatis Iuridicae Universitatis Matthiae Beli Neosolii. - Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, 2000. - ISBN 80-8055-356-4. - Roč. 4.
[SCHNEIDEROVÁ, Anna]

 

AED03           Niekoľko poznámok k problematike prekladu právnych textov Európskej únie = Some Notes on Translation of EU Legal Texts / Anna Schneiderová.
In Vybrané otázky samosprávy a práva Európskej únie : zborník príspevkov / zost. Soňa Kubincová ; rec. Stanislav Mráz, Jozef Suchoža. - Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, Právnická fakulta, 2010. - ISBN 978-80-557-0073-1. - S. 121-126.
[SCHNEIDEROVÁ, Anna (100%)]

 

AED04           Kultúrne - špecifické slová a súvisiace prekladové postupy / Anna Schneiderová.
In Notitiae Novae Facultatis Iuridicae Universitatis Matthiae Belii Neosolii. Roč. 16 / vedec. red. Stanislav Mráz; zost. Soňa Kubincová ; rec. Stanislav Mráz, Ján Cuper. - [1. vyd.]. - Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, Právnická fakulta, 2011. - ISBN 978-80-557-0127-1. - S. 278-288.
[SCHNEIDEROVÁ, Anna (100%)]

 

AED05           Analýza interpretácie vybraných lexikálnych jednotiek - komentáre a riešenia / Anna Schneiderová.
In Teória a prax prípravy učiteľov anglického jazyka 8 / ed.  Eva Homolová ; vedec, red. Alena Štulrajterová, zodp. red. Petra Jesenská ; rec. Eva Homolová, Ján Chorvát ... [et al.]. - Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, Fakulta humanitných vied, 2010. - ISBN 978-80-557-0016-8. - S. 84-97.
[SCHNEIDEROVÁ, Anna (100%)]

 

AED06           K prekladu niektorých vybraných základných právnych termínov / Hana Schneiderová.
In Notitiae Novae Facultatis Iuridicae Universitatis Matthiae Beli Neosolii / zodp. red. Jozef Beňa ; rec. Ján Reken, Jozef Beňa ... [et al.]. Roč. 6. - 1. vyd. - Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, Právnická fakulta, 2002. - ISBN 80-8055-699-7. - S. 112-116.
[SCHNEIDEROVÁ, Anna (100%)]

 

AED07           The importance of teaching translation strategies used in rendering culture-specific terms / Anna Schneiderová.
In Acta Linguistica No 9 : teaching foreign languages at universities / ed. Ján Chorvát ; rec. Dana Benčíková, Peter Handler... [et al.]. - 1. vyd. - Banská Bystrica : Vydavateľstvo Univerzity Mateja Bela - Belianum, 2013. - ISBN 978-80-557-0593-4. - S. 97-108.
[SCHNEIDEROVÁ, Anna (100%)]

 

AED08           Vývoj právneho prekladu do začiatku 20. storočia / Anna Schneiderová.
In Notitiae Novae Facultatis Iuridicae Universitas Matthiae Belii Neosolii / rec. Stanislav Mráz, Ján Cuper, Jaroslav Klátik. Roč. 18. - [1. vyd.]. - Banská Bystrica : Vydavateľstvo Univerzity Mateja Bela - Belianum, 2014. - ISBN 978-80-557-0685-6. - S. 257-268.
[SCHNEIDEROVÁ, Anna (100%)]

 

AED09           Politicko - spoločenský vývoj anglického právneho jazyka / Anna Schneiderová.
In Notitiae Novae Facultatis Iuridicae Universitas Matthiae Belii Neosolii / zost. Ján Chmelík ; rec. Stanislav Mráz, Ján Cuper. Roč. 17. - Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, Právnická fakulta, 2012. - ISBN 978-80-557-0471-5. - S. 273-279.
[SCHNEIDEROVÁ, Anna (100%)]

 

AED10           Anglická právnická terminológia - predpoklad zvládnutia štúdia odborných predmetov z oblasti práva vyučovaných v anglickom jazyku / Anna Schneiderová.
In Notitiae Novae Facultatis Iuridicae Universitatis Matthiae Belii Neosolii / rec. Vladimír Čečot, Jozef Madliak. Roč. 19. - 2015. - Banská Bystrica : Vydavateľstvo Univerzity Mateja Bela - Belianum, 2015. - ISBN 978-80-557-0867-6. - S. 260-267.
[SCHNEIDEROVÁ, Anna (100%)]

 

AED11           Motivation to use foreign language competence on the international labour market / Anna Schneiderová, Anna Zelenková. - Spôsob prístupu: http://apps.webofknowledge.com/full_record.do?product=WOS&search_mode=GeneralSearch&qid=2&SID=F2bs8c6XsDx2kJw8yyW&page=1&doc=2.
In Economic and legal issues and challenges of the labour market and individual well-being = Ekonomicko-právne problémy a výzvy trhu práce a ich vplyv na individuálny blahobyt : proceedings of scientific works / ed. Mária Uramová, Zdisław Majkut, Michal Turošík ; rec. Piotr Krajewski, Miriam Martinkovičová, Anna Schneiderová [elektronický zdroj]. - 1. vyd. - Banská Bystrica : Vydavateľstvo Univerzity Mateja Bela - Belianum, 2016. - ISBN 978-80-557-1089-1. - CD-ROM, s. [1-13].
[SCHNEIDEROVÁ, Anna (50%) - ZELENKOVÁ, Anna (50%)]. - Článok je evidovaný v databáze WoS.

 

AED12           Špecifiká právneho prekladu právneho textu zo staroslovienčiny / Anna Schneiderová, Róbert Jáger.
In Kontexty súdneho prekladu a tlmočenia : zborník Tlmočníckeho ústavu Filozofickej fakulty Univerzity Komenského / rec. Daniela Müglová, Magdaléna Bilá. 6. - 1. vyd. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2017. - ISBN 978-80-223-4399-2. - S. 154-180.
[SCHNEIDEROVÁ, Anna (50%) - JÁGER, Róbert (50%)]

 

AED13           Historické, lingvistickotranslatologické a didaktické aspekty anglického právneho jazyka / Anna Schneiderová.
In Notitiae Novae Facultatis Iuridicae Universitatis Matthiae Belii Neosolii. Roč. 23 / zost. Monika Némethová ; rec. Mojmír Mamojka, Ján Cirák ... [et al.]. - 1. vyd. - Banská Bystrica : Vydavateľstvo Univerzity Mateja Bela - Belianum, 2019. - ISBN 978-80-557-1583-4. - S. 391-431.
[SCHNEIDEROVÁ, Anna (100%)]

 

AFC Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách

AFC01            Cudzie jazyky na Právnickej fakulte UMB v Banskej Bystrici: od výučby odbornej angličtiny po výučbu odboru v angličtine = Foreign languages at the Faculty of Law, MBU: from teaching legal English to teaching content in English / Anna Zelenková, Anna Schneiderová.
In Právní jazyk - od teorie k praxi = Legal language - from theory to practice : publikace odborných příspěvků z mezinárodní vědecké konference pořádané ve dnech 3. - 4. 6. 2013 Právnickou fakultou Univerzity Palackého v Olomouci / ed. Renata Vystrčilová ; rec. Jana Girmanová, Bronislava Grygová. - Olomouc : Univerzita Palackého, Právnická fakulta, 2013. - ISBN 978-80-7409-068-4. - S. 256-262.
[ZELENKOVÁ, Anna (50%) - SCHNEIDEROVÁ, Anna (50%)]

 

AFC02            The right to dignified life and welfare legislation in Slovakia during the interwar period / Anna Schneiderová, Róbert Jáger.
In Europe of founding fathers: investment in common future : medzinárodná konferencia o ľudských právach. Ełk, 31.05. - 01.06.2013 / ed. Magdalena Sitek ... [et al.] ; rec. Bogumił Szmulik, Igor Palúš. - Olsztyn : Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, 2013. - ISBN 978-83-62383-40-5. - S. 371-381.
[SCHNEIDEROVÁ, Anna (50%) - JÁGER, Róbert (50%)]

 

AFC03            Nevyplatenie mzdy a odstupného = Dušan Korgo, Anna Schneiderová.
In Unpaid work : law section [elektronický zdroj] = Nieodpłatna praca : sekcja prawna : international scientific conference, Gierłoż, 29-30th May 2014 / ed. Zdzisław Majkut, Piotr Starzyński, Grzegorz Majkut ; rec. Gabriela Korimová, Jan Gaister. Vol. II. - 1. vyd. - Olsztyn : University of Warmia and Mazury, 2014. - ISBN 978-0-9889930-1-3. - CD-ROM, s. 35-38.
[SCHNEIDEROVÁ, Anna (50%) - KORGO, Dušan (50%)]

 

AFC04            Mobbing in terms of translation / Anna Schneiderová, Alena Štulajterová.
In Mobbing in the legal perspective [elektronický zdroj] : mobbing respect to legal, economic and social : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie, Ogonki, 18. - 20. máj 2015 / ed. Zdisław Majkut, Anna Schneiderová ; rec. Ivan Podhorec, Wasyl Bilczak. - 1. vyd. - Olsztyn : University of Warmia and Mazury in Olsztyn, 2015. - ISBN 978-0-9889930-2-0. - CD-ROM, s. 336-346.
[SCHNEIDEROVÁ, Anna (50%) - ŠTULAJTEROVÁ, Alena (50%)]

 

AFC05            Development of legal translation until the early 20th century / Anna Schneiderová.
In Naděje právní vědy. Býkov 2013 : sborník z mezinárodního setkání mladých vědeckých pracovníků konaného ve dnech 29. 11. - 1. 12. 2013 na Zámeckém statku Býkov / rec. Pavel Salák, Přemysl Raban ... [et al.]. - 1. vyd. - Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2017. - ISBN 978-80-7380-702-3. - S. 135-146.
[SCHNEIDEROVÁ, Anna (100%)]

 

AFC06            Family law text in learning-teaching process / Anna Schneiderová.
In Legal and economic situation of the family in Poland and Slovakia = Prawno-ekonomiczna sytuacja rodziny w Polsce i na Słowacji : międzynarodowa konferencja naukowa, Ełk, 8. - 9. 6. 2018 / ed. Zdzisław Majkut, Mária Uramová ; rec. Zdzisław Majkut, Mieczysław Różański. - 1. vyd. - Chicago : IVA HOUSE PUBLISHING, 2018. - ISBN 978-0-9889930-6-8. - S. [1-13].
[SCHNEIDEROVÁ, Anna (100%)]

 

AFD Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách

AFD01           Reflexia moci v preklade / Hana Schneiderová.
In Zborník mladých filológov Univerzity Mateja Bela 2 : Materiály z 2. konferencie mladých filológov UMB Banská Bystrica 11. septembra 2001 / editor Ivan Jančovič; red. Juraj Kuba. - Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela fakulta humanitných vied, 2001. - ISBN 80-8055-570-2. - S. 135-139.
[SCHNEIDEROVÁ, Anna (100%)]

 

AFD02           Efektívne využitie poskytnutého priestoru na vyučovanie cudzieho jazyka so zreteľom na profil študenta - budúceho právnika / Hana Schneiderová.
In Jazyková príprava na právnických fakultách : zborník z vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou, ktorú organizovala Právnická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave, Harmónia, 2001 / zost. Beatrica Kufelová, Viera Szalaiová, Beata Holická ; rec. Dezider Kollár. - Trnava : Trnavská univerzita, Právnická fakulta, 2001. - ISBN 80-89074-86-3. - S. 43-47.
[SCHNEIDEROVÁ, Anna (100%)]

 

AFD03           Komunikácie v cieľovej kultúre = Nonverbal communication as a significant precondition of successful communication in the target culture / Hana Schneiderová.
In Kulturológia v procese osvojovania cudzích jazykov : zborník vedeckých prác z medzinárodnej konferencie, Nitra 2003 / rec. Hana Borsuková, Johana Jakabovičová. - Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2003. - ISBN 80-8069-179-7. - S. 234-239.
[SCHNEIDEROVÁ, Anna (100%)]

 

AFD04           "False friends" v jazyku práva a politiky / Anna Schneiderová.
In Konsenzus v práve : zborník z medzinárodnej konferencie, ktorá sa konala pri príležitosti 20. výročia založenia Univerzity Mateja Bela, Banská Bystrica, 07.-08.02.2013 / zost. Ján Chmelík ; rec. Stanislav Mráz, Jozef Krajči, Dušan Korgo. - Banská Bystrica : Vydavateľstvo Univerzity Mateja Bela - Belianum, 2013. - ISBN 978-80-557-0523-1. - S. 90-100.
[SCHNEIDEROVÁ, Anna (100%)]

 

AFD05           Didaktické aspekty výučby právnej terminológie / Anna Schneiderová.
In Teória a prax prípravy budúcich translatológov a učiteľov anglického jazyka : zborník z medzinárodnej elektronickej konferencie, Banská Bystrica, 26. júna 2013 / zost. Alena Štulajterová ; rec. Vladimír Biloveský, Zuzana Straková ... [et al.]. - Banská Bystrica : Vydavateľstvo Univerzity Mateja Bela - Belianum, Fakulta humanitných vied, 2013. - ISBN 978-80-557-0581-1. - S. 167-174.
[SCHNEIDEROVÁ, Anna (100%)]

 

AFD06           The study of motivation in legal English learning / Anna Schneiderová.
In Foreign languages: a bridge to innovations in higher education [elektronický zdroj] = Cudzie jazyky: most k inováciám vo vysokoškolskom vzdelávaní : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie, Banská Bystrica, 17. 10. 2014 / ed. Anna Zelenková ; rec. Anna Zelenková, Miriam Olejárová ... [et al.]. - Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Ekonomická fakulta, 2014. - ISBN 978-80-557-0756-3. - CD-ROM, s. 125-135.
[SCHNEIDEROVÁ, Anna (100%)]

 

AFD07           Knowledge of legal systems and legal translation / Anna Schneiderová.
In Teória a prax prípravy budúcich translatológov a učiteľov anglického jazyka = Theory and practice in the preparation of future translators and English teachers : zborník z medzinárodnej elektronickej konferencie, Banská Bystrica, 25. - 26. júna 2014 / ed. Alena Štulajterová ; rec. Vladimír Biloveský, Zuzana Straková ... [et al.]. 2. - 1. vyd. - Banská Bystrica : Vydavateľstvo Univerzity Mateja Bela - Belianum, Fakulta humanitných vied, 2014. - ISBN 978-80-557-0802-7. - S. 16-23.
[SCHNEIDEROVÁ, Anna (100%)]

 

AFD08           Odraz vojny v terminológii / Anna Schneiderová.
In Historicko-právna analýza príčin a následkov druhej svetovej vojny : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie, organizovanej pri príležitosti 70. výročia ukončenia II. svetovej vojny, konanej v dňoch 4. - 6. marca 2015 na Právnickej fakulte UMB v Banskej Bystrici / ed. Martin Skaloš, Michal Turošík ; rec. Tomáš Gábriš, Róbert Jáger ... [et al.]. - 1. vyd. - Banská Bystrica : Vydavateľstvo Univerzity Mateja Bela - Belianum, 2015. - ISBN 978-80-557-0931-4. - S. 317-326.
[SCHNEIDEROVÁ, Anna (100%)]

 

AFD09           Structure comparison of the Slovak and English legal discourse / Anna Schneiderová.
In Nové trendy v práve 1 [elektronický zdroj] : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie konanej 7. - 8. apríla 2016 na Právnickej fakulte Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici / ed. Eva Finďová ; rec. Ján Cuper, Vieroslav Júda ... [et al.]. - 1. vyd. - Banská Bystrica : Vydavateľstvo Univerzity Mateja Bela - Belianum, 2016. - ISBN 978-80-557-1103-4. - CD-ROM, s. 243-252.
[SCHNEIDEROVÁ, Anna (100%)]

 

AFD10           Women´s right to vote to parlament in the Czechoslovak republic and Poland (1918 – 1939) / Dorota Lis-Staranowicz, Anna Schneiderová, Róbert Jáger.
In 100 rokov od vzniku ČSR : zborník príspevkov zo IV. ročníka medzinárodnej vedeckej konferencie "Banskobystrická škola právnych dejín", konanej v dňoch 22.- 23. marca 2018 na pôde Právnickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici / ed. Zuzana Mičková ; rec. Tomáš Gábriš, Michal Turošík ... [et al.]. - 1. vyd. - Banská Bystrica : Vydavateľstvo Univerzity Mateja Bela - Belianum, 2018. - ISBN 978-80-557-1490-5. - S. 157-164.
[LIS-STARANOWICZ, Dorota (34%) - SCHNEIDEROVÁ, Anna (33%) - JÁGER, Róbert (33%)]

 

AFD11           The access of people with disabilities to the tertiary education in Poland and Slovakia / Dorota Lis-Staranowicz, Anna Schneiderová.
In Banskobystrické zámocké dni práva : zborník z 4. ročníka medzinárodnej vedeckej konferencie na tému "Strategické determinanty kreovania právnych noriem", Vígľaš, 22. - 23. november 2018 / zost. Michal Turošík, Ľubica Saktorová, Andrea Bilas Ševčiková ; rec. Mojmír Mamojka, Ján Cirák ... [et al.]. Sekcia medzinárodného a európskeho práva "Vplyv globalizácie na medzinárodné a európske legislatívne procesy". - 1. vyd. - Banská Bystrica : Vydavateľstvo Univerzity Mateja Bela - Belianum, 2019. - ISBN 978-80-557-1556-8. - S. 167-180.
[LIS-STARANOWICZ, Dorota (50%) - SCHNEIDEROVÁ, Anna (50%)]

 

BDN Odborné práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS

BDN01           Scientific conference: How not to become a victim of human trafficking? We are looking for a solution / Róbert Jáger, Anna Schneiderová.
In Politické vedy : časopis pre politológiu, najnovšie dejiny, medzinárodné vzťahy, bezpečnostné štúdiá / Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov Univerzity Mateja Bela. - Banská Bystrica : Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov UMB, 2014. - ISSN 1335-2741. - Roč. 17, č. 4 (2014), s. 200-203.
[JÁGER, Róbert (50%) - SCHNEIDEROVÁ, Anna (50%)]

 

BEE Odborné práce v zahraničných zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných)

BEE01            Legal English - part of a law study curriculum / Anna Schneiderová.
In Complex law teaching: knowledge, skills and values / Maxim Tomoszek (ed.). - Olomouc : Palacký University, 2013. - ISBN 978-80-244-3935-8. - S. 83-91.
[SCHNEIDEROVÁ, Anna (100%)]. - Článok je evidovaný v databáze WoS.

 

BEE02            The impact of Europeanisation on administrative procedure in the Slovak Republic = Dopad europeizácie na správne konanie v Slovenskej republike / Andrea Barancová, Anna Schneiderová.
In Europeanisation of public law in Poland and Slovakia / ed. Helena Żakowska-Henzler, Stanislav Mráz. - 1. vyd. - Bielsko-Biała : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Finansów i Prawa w Bielsku-Białej, 2014. - ISBN 978-83-61310-29-7. - S. 46-55.
[BARANCOVÁ, Andrea (50%) - SCHNEIDEROVÁ, Anna (50%)]

 

BEF Odborné práce v domácich zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných)

BEF01            Právnická fakulta UMB / J. Chovanec, P. Kypta, A. Schniederová.
In Dvadsaťročná Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici : zo stránok histórie jubilujúcej Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici a jej predchodkýň / Pavol Martuliak ... [et al.] ; zost. Pavol Martuliak; rec. Július Alberty, Jozef Benčo. - Banská Bystrica : TRIAN, 2012. - ISBN 978-80-89371-13-6. - S. 158-167.
[CHOVANEC, Jaroslav (25%) - KYPTA, Pavel (50%) - SCHNEIDEROVÁ, Anna (25%)]

 

DAI Dizertačné a habilitačné práce

DAI01            Analýza lexiky z oblasti slovenského kultúrneho dedičstva a historických geografických názvov z hľadiska jej výskytu a interpretácie v anglickom jazyku : dizertačná práca / Anna Schneiderová ; školiteľ: Marta Grossmanová. - Bratislava : Univerzita Komenského, Katedra anglistiky a amerikanistiky, 2009. - [160] s.
[SCHNEIDEROVÁ, Anna (100%) - GROSSMANOVÁ, Marta (727)]

 

EDI Recenzie v časopisoch a zborníkoch

EDI01             Brieger, N.: Test Your Professional Egnlish - Law, Penguin Longman Publishing 2002, 104 pages / Hana Schneiderová.
In Notitiae Novae Facultatis Iuridicae Universitatis Matthiae Beli Neosolii / zodp. red. Jozef Beňa ; rec. Ján Reken, Jozef Beňa ... [et al.]. Roč. 6. - 1. vyd. - Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, Právnická fakulta, 2002. - ISBN 80-8055-699-7. - S. 138-139.
Recenzia na: Test Your Professional Egnlish - Law / N. Brieger. - Penguin Longman Publishing ; Harlow, Veľká Británia, 2002. - ISBN 0-582-46898-1
[SCHNEIDEROVÁ, Anna (100%)]

 

EDI02             Štulajterová Alena, Jesenská Petra: English stylistics / Anna Schneiderová.
In Notitiae Novae Facultatis Iuridicae Universitas Matthiae Belii Neosolii / rec. Stanislav Mráz, Ján Cuper, Jaroslav Klátik. Roč. 18. - Banská Bystrica : Vydavateľstvo Univerzity Mateja Bela - Belianum, 2014. - ISBN 978-80-557-0685-6. - S. 354-355.
Recenzia na: English stylistics / Alena Štulajterová, Petra Jesenská ; rec. Ján Chorvát, Vladimír Biloveský. - Univerzita Mateja Bela ; Banská Bystrica, 2013. - ISBN 978-80-557-0487-6
[SCHNEIDEROVÁ, Anna (100%)]

 

EDJ Prehľadové práce, odborné preklady v časopisoch a zborníkoch

EDJ01             Brieger, N.: Test Your Professional English - Law / Hana Schneiderová.
In Notitiae Novae Facultatis Iuridicae Universitatis Matthiae Beli Neosolii. Ročník 6. - Banská Bystrica : Právnická fakulta Univerzity Mateja Bela, 2002. - ISBN 80-8055-699-7. - S. 138-139.
[SCHNEIDEROVÁ, Anna (100%)]

 

FAI Redakčné a zostavovateľské práce knižného charakteru (bibliografie, encyklopédie, katalógy, slovníky, zborníky...)

FAI01             Mobbing in the legal perspective [elektronický zdroj] : mobbing respect to legal, economic and social : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie, Ogonki, 18. - 20. máj 2015 / ed. Zdisław Majkut, Anna Schneiderová ; rec. Ivan Podhorec, Wasyl Bilczak. - 1. vyd. - Olsztyn : University of Warmia and Mazury in Olsztyn, 2015. - CD-ROM. - ISBN 978-0-9889930-2-0
[MAJKUT, Zdzisław (50%) (editor) - SCHNEIDEROVÁ, Anna (50%) (editor) - PODHOREC, Ivan (rec.) - BILCZAK, Wasyl (rec.)]

 

FAI02             Social and legal interaction / ed. Anna Schneiderová ; rec. Peter Mosný, Tomáš Gábriš. - 1. vyd. - Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, Právnická fakulta, 2016. - 126 s. [6,30 AH]. - ISBN 978-80-557-1081-5
[SCHNEIDEROVÁ, Anna (100%) (editor) - MOSNÝ, Peter (rec.) - GÁBRIŠ, Tomáš (rec.)]

 

GII Rôzne publikácie a dokumenty, ktoré nemožno zaradiť do žiadnej z predchádzajúcich kategórií

GII01              International conference: "100 years since the establishment of the Czechoslovak Republic" = Medzinárodná konferencia: "100 rokov od vzniku Československej republiky" / Zuzana Mičková, Anna Schneiderová. - Spôsob prístupu: http://www.politickevedy.fpvmv.umb.sk/archiv-vydani/2018/2-2018/zuzana-mickova-anna-schneiderova.html.
In Politické vedy : časopis pre politológiu, najnovšie dejiny, medzinárodné vzťahy, bezpečnostné štúdiá. - Banská Bystrica : Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov UMB, 2018. - ISSN 1335-2741. - online, roč. 21, č. 2 (2018), s. 197-202.
[MIČKOVÁ, Zuzana (50%) - SCHNEIDEROVÁ, Anna (50%)]

 

Predajňa skrípt Vydavateľstva Belianum UMB Univerzita Mateja Bela Spotify PrF UMB YouTube PrF UMB