print

Doktorandské štúdium

DEŇ DOKTORANDOV 2017

vedecký seminár pre doktorandov Prf UMB

BANSKÁ BYSTRICA  

marec 2017

Druhý ročník stretnutia doktorandov a ich školiteľov sa uskutoční: 29. marca 2017 pod záštitou dekana fakulty mult. Dr. h. c. prof. JUDr. Mojmíra Mamojku, CSc.

Prihlášky doktorandov na vedecký deň (spolu s potvrdením o úhrade poplatku) očakávame do 26. 2. 2017 na adresu: beata.brozmanova@umb.sk (v kópii: monika.nemethova@umb.sk).  Následne budú zverejnené doplňujúce informácie, tak ako aj program vedeckého seminára. Vedecký seminár je určený výhradne pre doktorandov PrF UMB v Banskej Bystrici.

Viac informácií: tu

Prihlášku nájdete v prílohách.

 

 

PhD. - OBCHODNÉ A FINANČNÉ PRÁVO

      

ROZVRH NA AKADEMICKÝ ROK NÁJDETE V PRÍLOHÁCH

 

OZNAM PRE DOKTORANDOV

Od mája 2016 je platná nová smernica o doktorandskom štúdiu - Smernica č. 7/2016 (v prílohe).

Od 2. marca 2016 je platný nový Dodatok č. 3 k študijnému poriadku UMB  (kliknutím si tento dodatok otvoríte).

 

 

 

Tlačivo - Študijný plán doktoranda nájdete v prílohách.

Tlačivo - ROČNÉ HODNOTENIE DOKTORANDA (v prílohách).

 

Predajňa skrípt Vydavateľstva Belianum UMB