print

Oznamy

Milí študenti,
máte jedinečnú príležitosť prihlásiť sa na výmenný program v rámci ERASMUS+ pre akademický rok 2017/2018. Keďže sa nám uvoľnili dve miesta, vyhlasujeme dodatočné výberové konanie. Stačí keď pošlete alebo prinesiete prihlášku do 5.6.2017 na referát medzinárodných vzťahov a doktorandského štúdia (č. dverí 117).
Prihlášku nájdete na stránke fakulty http://www.prf.umb.sk/referat-pre-medzinarodnu-spolupracu-a-vztahy-s-verejnostou/erasmus/mobilita-studentov-erasmus/outgoing-students.html .

 

Dovoľujeme si Vás informovať, že v rámci programu Akcia Rakúsko – Slovensko, spolupráca vo vede a vzdelávaní, je aktuálne otvorená ďalšia výzva na predkladanie žiadostí o štipendiá na pobyty v Rakúsku, a to v nasledujúcich kategóriách:

- Štipendiá Ernsta Macha Akcie pre doktorandov,

-  Výskumné štipendiá Akcie pre postdoktorandov,

-  Štipendiá Akcie pre diplomantov,

 

V kategórii Štipendiá Akcie na krátkodobé pobyty (1 – 3 dni) sa prijímajú žiadosti priebežne.

Základný harmonogram tejto výzvy je:

-          Uzávierka na predkladanie žiadostí: 15. 10. 2016

-          Výber štipendistov: koniec novembra

O štipendium sa môžu uchádzať študenti, doktorandi a postdoktorandi zo štátnych a verejných vysokých škôl na Slovensku a zo Slovenskej akadémie vied.

V prípade projektov Akcie Rakúsko – Slovensko sa možno uchádzať o financovanie nasledujúcich aktivít:

  • spoluprácu mladých výskumníkov,
  • podporu doktorátov pod dvojitým vedením,
  • organizácia rakúsko-slovenských letných jazykových kurzov,
  • prednáškové cykly vynikajúcich vedeckých pracovníkov.

Základný harmonogram tejto výzvy je:

-          Uzávierka na predkladanie žiadostí: 15. 10. 2016

-          Schvaľovanie projektov: koniec novembra

Podrobnosti o programe môžu záujemcovia nájsť na stránke www.aktion.saia.sk , pričom záujemca môže využiť aj konzultácie a poradenstvo v 5 pracoviskách SAIA na Slovensku (http://www.saia.sk/sk/pages/kontakty/pracoviska-saia-v-bratislave-a-v-regionoch).

 

Konfuciov inštitút na UMB

Klub bude podporovať najmä medziuniverzitnú spoluprácu s čínskymi univerzitami.

Záujemcovia o členstvo môžu formulár prihlášky do klubu TATRA DRAGON vyplniť, farebne vytlačiť a odovzdať na referáte pre medzinárodné vzťahy (formulár nájdete v prílohách).

 

 

Prílohy ku stránke:
Predajňa skrípt Vydavateľstva Belianum UMB