print

Oznamy

               

 

PREDVÝBEROVÉ KONANIE pedagógov a študentov na učiteľské a študentské mobility, stáže a absolventské stáže v rámci programu Erasmus+ na a. r. 2017/2018

sa uskutoční

7. decembra 2016 o 10,00 h v miestnosti č. 173.

Prihlášky študentov žiadame odovzdať na referáte pre medzinárodné vzťahy, doktorandské štúdium a legislatívu v termíne do 2. decembra 2016 do 12,00 h spolu so životopisom (1 x v slovenskom jazyku), motivačným listom (1 x  v anglickom jazyku, nemeckom, prípadne španielskom jazyku, a to v závislosti od krajiny štúdia) a predbežným študijným plánom (1 x v slovenskom jazyku) – stážisti nemusia predložiť študijný plán.

Prihlášky zamestnancov prosíme odovzdávať bez príloh.

Prihlášky nájdete na:

http://www.prf.umb.sk/referat-pre-medzinarodnu-spolupracu-a-vztahy-s-verejnostou/erasmus/mobilita-studentov-erasmus/outgoing-students.html

(študenti)

 

http://www.prf.umb.sk/referat-pre-medzinarodnu-spolupracu-a-vztahy-s-verejnostou/erasmus/mobilita-ucitelov-a-administrativnych-pracovnikov-erasmus.html

(zamestnanci)

 

 

 

Krajiny, s ktorými máme uzatvorené bilaterálne zmluvy

- európska spolupráca (príloha 4)

- medzinárodná spolupráca (príloha 5)

 

 Erasmus+ Training Courses

http://shipcon.eu.com/erasmus-ka1-training-courses/

 

 

 

Predajňa skrípt Vydavateľstva Belianum UMB