print

Referát pre medzinárodnú spoluprácu a vzťahy s verejnosťou

Kontakt:

Komenského 20
974 01 Banská Bystrica

Prodekan pre medzinárodné vzťahy, doktorandské štúdium a legislatívu

Dr.iur. JUDr. Ing. Michal TUROŠÍK, PhD.

Referentka pre medzinárodné vzťahy, doktorandské štúdium a legislatívu

Mgr. Lucia Lalíková

Predajňa skrípt Vydavateľstva Belianum UMB