RSS RSS print

Slovenčina na úrovni C1 - ponuka pre zahraničných študentov UMB

Vážení zahraniční študenti UMB,

 

dovoľujeme si Vám dať do pozornosti možnosť zapísať si do svojich zápisných listov na AR 2017/2018 výberové predmety z ponuky Filozofickej fakulty UMB v Banskej Bystrici, ktoré sú zamerané na 

počúvanie, čítanie alebo písanie a hovorenie v slovenčine ako cudzom jazyku na úrovni C1.

 

 Bližšie informácie a postup, ako si zapísať predmety, ktoré by Vám pomohli zdokonaliť sa v osvojovaní si slovenčiny, nájdete v prílohe. 

 

Využite možnosť zapísať si predmety na akademický rok 2017/2018 už počas prvej etapy prihlasovania sa na predmety v apríli 2017.

 

Predajňa skrípt Vydavateľstva Belianum UMB