RSS RSS print

Ponuka výberových predmetov FF UMB s možnosťou zápisu na AR 2017/2018

Milé študentky a milí študenti,

dávame Vám do pozornosti ponuku Filozofickej fakulty UMB ohľadne výberových predmetov, ktoré si v prípade Vášho záujmu môžte zapísať do zápisných listov na AR 2017/2018.

Ide o predmety zamerané na základné akademické kompetencie.  Výučba bude prebiehať na Filozofickej fakulte UMB.

Pre prípad Vášho záujmu komplexnú ponuku, kontaktné osoby a termíny zapisovania nájdete v prílohe tohto oznamu. 

Predajňa skrípt Vydavateľstva Belianum UMB