RSS RSS print

Monako-Saint Tropez - Cannes - Nice 2017

Vážené kolegyne a kolegovia,

aj na základe Vašej opakovanej požiadavky sme pre Vás na Právnickej fakulte UMB pripravili už niekoľkokrát organizovaný jesenný poznávací zájazd na atraktívnu Francúzsku riviéru. Už klasicky je primárne určený najmä pre študentov Právnickej fakulty, ale ako vždy si môžete so sebou zobrať príbuzného, partnera alebo kohokoľvek iného.

Kompletný program nájdete v prílohe nižšie !

V prípade záujmu je potrebné sa záväzne prihlásiť a následne odovzdať zálohu 150 EUR do 30.06.2017 Dr. iur. JUDr. Ing. Michalovi Turošíkovi, PhD. (mail: michal.turosik@umb.sk)

 alebo

poslať na č.ú. : 261 1174367 / 1100     

IBAN: SK2611000000002611174367

Do správy pre príjimateľa napíšte Vaše meno – Francúzsko.

Prílohy ku stránke:
Predajňa skrípt Vydavateľstva Belianum UMB