RSS RSS print

AMERICAN SCHOOL OF LAW VOL. 2 - už v Septembri 2017

Vážené kolegyne a vážení kolegovia,

po veľkom úspechu a pozitívnych ohlasoch na organizovanie intenzívneho kurzu amerického práva na našej právnickej fakulte sa nám podarilo zabezpečiť pokračovanie tejto úspešnej akcie nazvanej "American school of law" (tentokát Vol. 2). Už od 18. septembra máte možnosť zučastniť sa počas 10 dní intenzívneho kurzu tentokrát zameraného americké ústavné právo (american constitutional law). Prednášajúcim bude prof. Charles Brown z University of Georgia a po absolvovaní kurzu máte možnosť opäť získať absolventský certifikát. Túto možnosť Vám Právnická fakulta UMB ponúka opäť ZADARMO. Preto neváhajte, príďte si zlepšiť svoju "legal english", naučiť sa niečo viac o americkom právnom systéme  a prihláste sa do 10.9. 2017 na adresu: michal.turosik@umb.sk. Stačí Vám komunikatívna úroveň angličtiny a schopnosť prezentovať svoje názory. Kurzu sa môžu zúčastniť aj tí účastníci, ktorí absolvovali prvý kurz, rovnako ako úplne noví záujemcovia, nakoľko na seba nenadväzujú.

Termín kurzu: 18. - 29. 9. 2017

Prednášajúci: prof. Charles Brown ( University of Georgia)

Miestnosť a čas: 17:00-18:30, m.č. 224 (pojednávacia sieň)

Sylabus kurzu:

1. Outline of US history to adoption of Constitution.
2. Examine Constitution and Bill of Rights.
2. Outline of US court system.
3. Approaches to Constitutional interpretation.
4. Marbury v Madison - Supreme Ct can declare legislation unconstitutional.
5. Supreme Ct holds  Constitution law of the land.
6. Religious freedom as evolved in Supreme Ct holdings.
7. Defense of Marriage Act Unconstitutional.
8. Same sex marriage constitutional.
9. Freedom of Speech as evolved in Supreme Ct decisions.
10. Abortion decisions; examine recent holdings.
11.Gun rights litigation - social and legal context.
12. Immigration law decisions - status unresolved.
13. Criminal law - due process implications.
14. Corruption trials and statutory "vagueness" as unconstitutional.
15. Gerrymandering as unconstitutional?
16. Decisions impacting law as profession.
 

 

 

 

Predajňa skrípt Vydavateľstva Belianum UMB