RSS RSS print

Trestné právo hmotné II.

Cieľom predmetu je teoretické a praktické osvojenie ustanovení 12 hláv osobitnej časti trestného zákona, kde sú vymedzené skutkové podstaty jednotlivých trestných činov: trestné činy proti republike, trestné činy hospodárske, trestné činy proti poriadku vo verejných veciach, trestné činy všeobecne nebezpečné, trestné činy hrubo narušujúce občianske spolužitie, trestné činy proti rodine a mládeži, trestné činy proti životu a zdraviu, trestné činy proti slobode a ľudskej dôstojnosti, trestné činy proti majetku, trestné činy proti ľudskosti, trestné činy proti brannosti a civilnej službe, trestné činy proti vojenské.

Predajňa skrípt Vydavateľstva Belianum UMB