RSS RSS print

Intellectual property law (Právo duševného vlastníctva)

Jedná sa o predmet, ktorého obsahová náplň spočíva v oboznámení študenta s podstatou, významom a fungovaní práva duševného vlastníctva tak u nás, ako aj v rámci Európskej únie. Predmet sa vyučuje v anglickom jazyku a má študenta uviesť do problematiky normatívnej regulácie a teórie práva duševného vlastníctva. Napomôcť mu získať poznatky o ochrane autorských práv, priemyselných práv a iných súvisiacich práv. Oboznámiť ho s právnou úpravou práva duševného vlastníctva, ako aj s poznatkami medzinárodnej právnej úpravy jednotlivých jeho  oblastí – zameranie sa na Európske právo duševného vlastníctva.

SYLABY - program prednášok

Akademický rok:  2014/2015
Zimný semester
Prednášajúci: JUDr. Juraj Takáč
Trvanie: 80 minút  Perióda: párny týždeň

 1. The rights of intangible asset in general – legal intangibles, the concept, system; Intellectual property law - its basic characteristics;
 2. Copyright law, object of protection - the author's work, computer programs, copyright subjects, creation and duration of copyrights and its obligations; Creation and use of copyright work as a result of an employment, rights related to copyright;
 3. Preformer´s rights, object of protection, subjects – performers and their right to control the recordings, films, or broadcast of their performances; Broadcasters, their legal status, rights and obligations;
 4. Industrial property rights in general, the system of industrial property rights;
 5. Proceeding at the Industrial Property Office;
 6. Patent law,legal protection of inventions and design law;
 7. Utility models, protection of topographies of semiconductor products;
 8. Trademark, know-how, logo;
 9. International legal aspects of copyright and industrial property rights;
 10. International treaties and conventions, Patent Cooperation Treaty – PCT;
 11. European intellectual property law;
 12. EU design, trade mark and patent law;
 13. Comparison of intellectual property law regulation in chosen countries

SYLABY - program seminárov

Akademický rok:  2014/2015
Zimný semester
Cvičiaci: JUDr. Juraj Takáč
Trvanie : 80 minút  Perióda: párny týždeň

Témy seminárov:

 1. The rights of intangible asset in general – legal intangibles, the concept, system; Intellectual property law - its basic characteristics;
 2. Copyright law, object of protection - the author's work, computer programs, copyright subjects, creation and duration of copyrights and its obligations; Creation and use of copyright work as a result of an employment, rights related to copyright;
 3. Preformer´s rights, object of protection, subjects – performers and their right to control the recordings, films, or broadcast of their performances; Broadcasters, their legal status, rights and obligations;
 4. Industrial property rights in general, the system of industrial property rights;
 5. Proceeding at the Industrial Property Office;
 6. Patent law,legal protection of inventions and design law;
 7. Utility models, protection of topographies of semiconductor products;
 8. Trademark, know-how, logo;
 9. International legal aspects of copyright and industrial property rights;
 10. International treaties and conventions, Patent Cooperation Treaty – PCT;
 11. European intellectual property law;
 12. EU design, trade mark and patent law;
 13. Comparison of intellectual property law regulation in chosen countries
Predajňa skrípt Vydavateľstva Belianum UMB