RSS RSS print

Aktuálne otázky občianskeho práva

Cieľom predmetu je oboznámiť študentov práva so súčasnými otázkami občianskeho práva, najmä s prijatými legislatívnymi zmenami a ich dopadom na teóriu občianskeho práva. Súčasťou predmetu je oboznámiť študentov aj s pripravovanými legislatívnymi zmenami (návrhmi zákonov), prípadne s úvahami de lege ferenda.

SYLABY - program prednášok

Akademický rok:  2014/2015
Zimný semester
Prednášajúci: Doc. JUDr. Daniela Gandžalová, PhD., JUDr. Marian Ďurana, PhD., JUDr. Jana Muránska, PhD., JUDr. Katarína Ševcová, PhD.
Trvanie: 80 minút  Perióda: párny týždeň

Témy prednášok:

Študenti sa oboznamujú so súčasnými aktuálnymi otázkami občianskeho práva, a to hlavne s:

     - prijatými legislatívnymi zmenami

     -pripravovanými legislatívnymi zmenami / návrhmi zákonov /, prípadne s úvahami de lege ferenda

Predajňa skrípt Vydavateľstva Belianum UMB