RSS RSS print

Oznam k záverečným prácam - JUDr. Takáč

Oznamujem študentom (denná aj externá forma štúdia), ktorým som bol určený ako školiteľ záverečných prác (bakalárskych aj diplomových), aby mi na moju mailovú adresu zaslali zoznam literatúry a osnovu práce, a to najneskôr do 31.10.2017.

Oznam sa týka študentov, ktorí budú odovzdávať a obhajovať záverečné práce v akademickom roku 2017/2018.

JUDr. Juraj Takáč, PhD.

Predajňa skrípt Vydavateľstva Belianum UMB