RSS RSS print

Oznam k záverečným prácam - JUDr. Muránska

OZNAM K ZÁVEREČNÝM PRÁCAM

Oznamujem študentom (denná aj externá forma štúdia), ktorým som bola určená ako školiteľka záverečných prác (bakalárskych aj diplomových), aby mi na mailovú adresu zaslali zoznam literatúry a osnovu práce, a to najneskôr do 10.10.2017.

Oznam sa týka študentov, ktorí budú odovzdávať a obhajovať záverečné práce v akademickom roku 2017/2018.

JUDr. Jana Muránska, PhD.

Predajňa skrípt Vydavateľstva Belianum UMB