RSS RSS print

Letná škola o vesmírnom práve - rím 2017

Oznamujeme študentom (najmä magisterského stupňa štúdia) že študenti PrF UMB sa rovnako ako študenti iných právnických fakúlt majú možnosť zúčastniť sa letnej školy o vesmírnom práve a politike, ktorá sa bude konať v Ríme v termíne 4.-15.septembra 2017. Účasť je pre slovenských študentov za veľmi výhodných nákladov.

Bližšie informácie a kontakt nájdete na nasledovnej webstránke http://www.vesmirnapolitika.sk/2017/05/16/1492/

JUDr. E.Júdová, PhD. - vedúca Katedry MEP

Predajňa skrípt Vydavateľstva Belianum UMB