RSS RSS print

oznam pre študentov 3 Bc štúdia

Oznam pre študentov 3 ročníka Bc. štúdia

 

Z M E N A

 

Oznamujem študentom, že 

 prvé semináre z predmetu SPP II.

budú realizované  podľa platného rozvrhu

na AR 2017/2018 a budú už od

dňa 18.09.2017

 

JUDr. Andrea Barancová, PhD.

 

Predajňa skrípt Vydavateľstva Belianum UMB